مطالعات نشان می دهد؛ نقش میکروبیوم های روده در کووید ۱۹ و فواید پیشگیرانه پروبیوتیک ها

به گزارش فست فود باز محققان در مطالعه ای جدید نقش میکروبیوم های روده را در بیماری کووید ۱۹ و همینطور فواید پروبیوتیک ها را در درمان و جلوگیری از بیماری اثبات کردند.

به گزارش فست فود باز به نقل از مهر، شواهد تازه حاکی از وجود رابطه بین عفونت کووید ۱۹ و وضعیت میکروبیوم های روده است. این یکی از چندین فاکتور تأثیرگذار بر شدت بیماری است.
با در نظر گرفتن این حقیقت که روده رابطه شدیدی با سیستم ایمنی، وضعیت التهابی و توانایی به چالش کشیدن پاتوژن ها را دارد، میکروبیوم های روده هم می توانند در نتایج ناشی از ویروس تأثیرگذار باشند. از اینرو، پروبیوتیک ها و پری بیوتیک ها در جهت کاهش عفونت های تنفسی استفاده می شوند.
میکروبیوم های روده به چندین روش بر انتقال ویروس و روند پیشرفت بیماری تاثیر می گذارند. در همین رابطه، محققان میکروبیوم های مدفوع ۱۵ بیمار کرونایی را با افراد سالم مقایسه کردند.
محققان دریافتند افزایش میزان میکروارگانیزم های مثبت در روده می تواند بر مقابله با کووید ۱۹ تاثیر داشته باشد.
همچنین مصرف پروبیوتیک ها باعث تنظیم و تعدیل مثبت جامعه باکتریایی در روده ها می شود که همین مساله می تواند ریسک بیماری های در رابطه با روده را کم کند.
همچنین میکروبیوم های روده اسیدهای چرب با زنجیره کوتاه ترشح می کنند که تاثیر سیستمیک بر کل بدن دارد.
از اینرو محققان معتقدند هماهنگ سازی میکروبیوم های روده با مصرف پروبیوتیک ها می تواند ابزاری برای کمک به بدن در جهت مقابله با کووید ۱۹ باشد.

منبع:

About Author