ابلاغ مصوبه تعیین پوشش بیمه ای انسولین های قلمی

با امضای معاون اول رئیس جمهور، مصوبه تعیین شرایط پوشش بیمه ای انسولین های قلمی و تعرفه خدمات آزمایشگاهی تشخیص کووید-۱۹ ابلاغ گردید.
به گزارش فست فود باز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، هیات وزیران در جلسه مورخ ۲۵ آبان ۱۳۹۹ و در امتداد تصمیم هفتاد و هشتمین جلسه شورای عالی بیمه سلامت کشور، پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص تعیین شرایط پوشش بیمه ای انسولین های قلمی و تعرفه خدمات آزمایشگاهی تشخیص کووید ۱۹ را به تصویب رساند.
به سبب مصوبه فوق، انسولین های قلمی لیسپرو (میکس و سریع الاثر) و گلولیزین با فرانشیز ۱۰ درصد تحت پوشش بیمه ای قرار می گیرد و قیمت تحت پوشش بیمه پایه بر طبق قیمت مصوب سازمان غذا و دارو تعیین می شود.
همین طور تعهد بیمه پایه به مدت دو سال از زمان ابلاغ به شرط عدم افزایش قیمت دارو به مدت دو سال و بر طبق فرآیندهای تعیین سطح تعهدات خواهد بود.
دولت همین طور تعرفه تست گلوبال تشخیص آزمایشگاهی کووید-۱۹ را بر طبق استانداردهای ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به ترتیب برای جزء حرفه ای به ارزش نسبی ۱۵، ۴ و برای جزء فنی به ارزش نسبی ۷۱، ۰ تعیین کرد.
قیمت کیت تولید داخل نیز بعنوان قسمتی از جزء فنی، بر طبق اعلام رسمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به طور جداگانه قابل محاسبه و پرداخت خواهد بود.