به مناسبت روز پرستار انجام شد حضور بعضی از اعضای کمیسیون بهداشت در برخی از بیمارستان های تهران

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی از حضور برخی از اعضای این کمیسیون در چند بیمارستان برای تقدیر از زحمات پرستاران و کادر درمان اطلاع داد.
حسینعلی شهریاری در گفتگو با ایسنا، اظهار نمود: بنده و خانم شیخی سخنگوی بهداشت و تعدادی دیگر از اعضای این کمیسیون به صورت جداگانه در بعضی از بیمارستان های تهران حضور پیدا کرده تا به مناسبت روز پرستار از کادر درمان و زحمات پرستاران قدردانی نماییم.
به قول وی این بازدید از بیمارستان های شفایحیائیان، شهید معیری، بعثت، نیروی هوایی ارتش و آیت الله طالقانی صورت گرفته است و در آن از کادر درمان تقدیر و تشکر شده است.

منبع: