WHO اثربخشی واکسن کروناویروس چین را جهت استفاده اضطراری بررسی می کند

سازمان جهانی بهداشت (WHO) از همکاری تیم تحقیقاتی این سازمان با تولیدکنندگان واکسن کروناویروس چین به منظور قرار گرفتن در فهرست واکسن های تایید شده جهت استفاده اضطراری اطلاع داد.
به گزارش فست فود باز به نقل از ایسنا، “تدروس آدهانوم” دبیر کل سازمان جهانی بهداشت اظهار داشت: یک تیم از کارشناسان این سازمان در چین در حال همکاری با تولید کنندگان واکسنهای سینوواک و سینوفارم هستند تا در صورت تایید در فهرست واکسنهای تایید شده جهت استفاده اضطراری قرار گیرد.
وی اظهار نمود: خرسندم که تیمی از سازمان جهانی بهداشت در چین با تولیدکنندگان دو واکسن سینوواک و سینوفارم کار می کنند تا انطباق آنها را با معیارهای بین المللی تولید با کیفیت قبل از قرار گرفتن در فهرست احتمالی استفاده اضطراری ارزیابی کند.
به گزارش فست فود باز به نقل از خبرگزاری شینهوا، دبیر کل سازمان جهانی بهداشت تصریح کرد: این سازمان همچنان از تولیدکنندگان واکسن در سرتاسر جهان می خواهد که به سرعت در عرضه اطلاعات لازم به سازمان که اجازه می دهد برای اضافه شدن به فهرست استفاده اضطراری در نظر گرفته شوند، اقدام نمایند.

منبع: