نایب رییس شورای عالی اخلاق پزشکی کشور عنوان کرد: افزایش نیاز به مراقبت های حمایتی تسکینی با همه گیری کرونا

به گزارش فست فود باز نایب رئیس شورای عالی اخلاق پزشکی کشور اظهار داشت: علاوه بر سالمندی جمعیت و افزایش بیماریهای غیرواگیر در دنیا، شیوع برخی بیماریهای واگیر همچون کووید-۱۹ نیاز به مراقبت های حمایتی تسکینی را افزوده است.
به گزارش روز پنجشنبه ایرنا از پایگاه خبری وزارت بهداشت، این مطلب باقر لاریجانی در وبینار جنبه های اخلاقی مراقبت های حمایتی تسکینیعنوان و با تاکید بر اصل کرامت انسانی، مفاهیمی همچون کیفیت زندگی و مرگ، ارتباط با بیمار در مراحل پایانی حیات و خانواده وی، بیهودگی درمان، فلسفه اخلاق مراقبت و مدیریت تخصیص منابع محدود را دراین زمینه در خور توجه دانست و گفت: برمبنای اطلاعات سازمان جهانی بهداشت سالیانه ۴۰ میلیون نفر به مراقبت تسکینی نیاز پیدا می کنند که ۷۸ درصد آنها در کشورهای با درآمد متوسط یا پایین زندگی می کنند.
نقش مراقبت های حمایتی تسکینی در کیفیت حیات بیمار
وی اضافه کرد: طبق آمار موجود، در کل دنیا فقط ۱۴ درصد از مردمی که نیازمند مراقبت تسکینی هستند، این خدمات را دریافت می کنند.
نایب رئیس شورای عالی اخلاق پزشکی سیاستگذاری ملی، برنامه ریزی مناسب، تامین منابع موردنیاز و تربیت نیروی انسانی لازم در کشورهای مختلف را دراین زمینه ضروری خواند.
لاریجانی با اشاره به همه گیری اخیر گفت: علاوه بر سالمندی جمعیت و افزایش بیماریهای غیرواگیر در دنیا، شیوع برخی بیماریهای واگیر همچون کووید-۱۹، نیاز به مراقبت های حمایتی تسکینی را افزوده است.
وی با اعلان اینکه مراقبت های حمایتی تسکینی می تواند نقش بسیار موثری در کیفیت حیات بیمار و خانواده وی، کاهش رنج مرگ و پشت سر گذاشتن مطلوب تر دوران سوگ داشته باشد، اشاره کرد: در سال ۲۰۱۹، از ۱۹۴ کشور دنیا ۶۸ درصد آنها برای مراقبت تسکینی بودجه تخصیص داده اند که این میزان تنها حدود ۵۰ درصد بیماران را مورد حمایت قرار می دهد.
سرپرست مرکز تحقیقات اخلاق و تاریخ پزشکی ادغام خدمات مراقبت تسکینی در برنامه های کنترل بیماری و نظام سلامت کشورها، فراهم کردن راهنماها و ابزار لازم برای پوشش دادن مسائل اخلاقی مرتبط، ارائه خدمات حمایتی تسکینی، پشتیبانی از کشورها در جهت بهبود دسترسی به خدمات و ارتقا دسترسی کودکان به اینگونه خدمات را از با اهمیت ترین اقداماتی دانست که از سال ۲۰۱۴ در کل دنیا با هدایت سازمان جهانی بهداشت برای بهبود دسترسی به خدمات مراقبت تسکینی مورد تاکید و حمایت قرار گرفته است.
در بخش دیگری از این وبینار پروژه های مرتبط در حوزه اخلاق پزشکی که در پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم ارائه شد مریم اعلا به تدوین راهنماهای اخلاقی کشوری در موضوع مراقبت تسکینی در بیماران در مراحل پایانی حیات، راهنمای اخلاقی ارائه مراقبت های حمایتی تسکینی در منزل و همین طور منشور اخلاقی ارائه مراقبت های حمایتی تسکینی کودکان اشاره نمود.
در ادامه این وبینار مینا مبشر، عضو هیات علمی گروه اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان و ملیحه کدیور، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، به بحث در زمینه مسائل و چالش های اخلاقی مراقبت های حمایتی تسکینی در بزرگسالان و کودکان پرداختند.
گروه فلسفه، اخلاق پزشکی و علوم زیستی فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران با همکاری گروه اخلاق پزشکی پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم در امتداد تدوین گزارش های سیاستی و برگزاری نشست های متناظر، وبینار جنبه های اخلاقی مراقبت های حمایتی تسکینی را در روز چهارشنبه ۸ بهمن ماه سال جاری برگزار کرد.

منبع: