تجویز سمعک برای نوزادان و شیرخواران کم شنوا

به گزارش فست فود باز عضو هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، اظهار داشت: نوزادان و شیرخواران کم شنوا باید به شنوایی شناس مجرب ارجاع داده شوند تا سمعک برای آنها تجویز شود و بتوانند بهترین استفاده را از سمعک در دوران طلایی زبان آموزی است، داشته باشند.
به گزارش روز دوشنبه انجمن علمی شنوایی شناسی ایران، گیتی موللی با اعلان اینکه کم شنوایی کودکان از بدو تولد قابل تشخیص می باشد، اضافه کرد: کودک کم شنوا از بدو تولد نیاز به شنیدن دارد، از همین رو لازم است کودک از روزهای نخست بعد از تولد سمعک دریافت کند و در پروسه توانبخشی قرار گیرد. این اقدام سبب می شود کودکان کم شنوا، زبان و گفتار را مانند دیگر کودکان کسب کنند و مدرسه بروند و آموزش ببینند.
وی درباب تجویز سمعک برای نوزادان، گفت: برمبنای آخرین بیانیه علمی در حوزه کم شنوایی نوزادان و شیرخواران، همه کودکان ناشنوا و کم شنوا از بدو تولد تشخیص داده می شوند و بلافاصله پس از تشخیص لازم است که از سمعک استفاده کنند. بدین سبب تجویز سمعک بدون درنگ و بدون مکث و بدون از دست دادن زمان در بدو تولد باید صورت گیرد.
موللی افزود: پروسه تجویز سمعک نوزاد و شیرخوار یک برنامه مدت دار است و خانواده ها لازم است مدت ها مراجعه کند تا اینکه سمعک به تنظیم نهایی و مناسب برای کودک برسد.
تجویز سمعک توسط متخصص شنوایی شناس حوزه کودک
دانشیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، با عنوان این که تجویز سمعک یک کار بسیار تخصصی است و باید فقط توسط متخصص شنوایی شناسی حوزه کودک صورت گیرد، اظهار داشت: با توجه به این که خانواده ها در ابتدای تشخیص کم شنوایی با بحران ها و هیجان های روحی گوناگون روبرو هستند و پذیرش سمعک و عادت دادن نوزاد به سمعک هم روندی طولانی است، لازم است در همان ابتدای نوزادی این کار شروع شود.
وی درباب اینکه چه نوع سمعکی برای نوزاد و شیرخوار کم شنوا لازم است، اشاره کرد: سمعک مورد نیاز نوزاد و شیرخوار باید بهترین صدا را با بهترین کیفیت برای گوش نوزاد مهیا کند تا مغز کودک باتوجه به کم شنوایی که دارد، تحریک شنیداری لازم را به بهترین وجه دریافت کند و فعال باقی بماند.
موللی اشاره کرد: سمعک های بدون کیفیت یا سمعک هایی که دارای آپشن های لازم برای کودک ناشنوا نیستند، سفارش نمی گردد. تجویز سمعک نوزاد و شیرخوار کم شنوا و ناشنوا حتما توسط یک متخصص شنوایی شناس مجرب صورت گیرد.
وی افزود: نوزادان و شیرخواران کم شنوا باید فقط به شنوایی شناس مجرب ارجاع داده شوند تا سمعک برای آنها تجویز شود.
دبیر کمیته مطالعات ناشنوایی و کم شنوایی مرکز تحقیقات توانبخشی اعصاب اطفال دانشگاه بهزیستی و توانبخشی اضافه کرد: برای کودکی که کاندید کاشت حلزون است، لازم است حتما سمعک دقیق و با کیفیت به صورت علمی تجویز شود و حتما پیش از اینکه برای او کاشت حلزون شنوایی صورت گیرد، لازم است در یک دوره ۶ ماهه از سمعک مناسب استفاده نماید و اگر با سمعک بتواند پاسخ لازم را به دست آورد و دیگر وارد روند کاشت حلزون شنوایی نشود.
موللی اظهار داشت: این کودکان لازم است علاوه بر سمعک حتما از بدو تولد تحت برنامه های مداخله زودهنگام قرار گیرند.
وی ابراز امیدواری کرد که هیچ کودک کم شنوایی بدون سمعک نماند و بتواند بهترین استفاده را از سمعک در ماه ها و سالهای اول زندگی که دوران طلایی زبان آموزی است، در اختیار داشته باشد. تجویز سمعک بدون درنگ و بدون مکث در روزها و ماه های اول تولد حائز اهمیت می باشد و لازم است در سیاست گذاری های نظام سلامت مد نظر قرار گیرد.
روزانه ۲۰ کودک ناشنوا در کشور متولد می شود و سالانه هزار و ۵۰۰ کودک کم شنوای عمیق به دنیا می آیند. از هر هزار تولد زنده در دنیا ۳ تا ۶ کودک ناشنوا به دنیا می آیند. بیش از ۶۰ درصد کودکان کم شنوا/ ناشنوا، دارای والدین با وابستگی فامیلی هستند، این درحالی است که ۹۵ درصد این کودکان والدین شنوا دارند.

منبع: