مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور عنوان کرد درخواست در اولویت قرار دادن رانندگان تاکسی برای دریافت واکسن کرونا

فست فود باز: مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور با تاکید بر حساسیت و ضرورت ارائه خدمات توسط ناوگان تاکسیرانی در کشور و با هدف قطع زنجیره کرونا از ارائه درخواست قرارگیری رانندگان ناوگان تاکسیرانی در اولویت دریافت واکسن به قرارگاه عملیاتی مبارزه با کرونا و رئیس جمهور آگاهی داد.
مرتضی ضامنی در گفت و گو با ایسنا، در تشریح روند ارائه درخواست برای در اولویت قرارگیری رانندگان ناوگان تاکسیرانی جهت دریافت واکسن کرونا اظهار داشت: درخواستی به قرارگاه عملیاتی مبارزه با کرونا وزارت کشور ارائه کرده ایم، اما تا حالا جوابی از طرف قرارگاه دریافت نکرده ایم. از طرف دیگر نامه ای نیز در خصوص اینکه بعد از کادر درمان رانندگان بتوانند در اولویت دریافت واکسن قرار بگیرند خطاب به رئیس جمهور بعنوان رئیس ستاد ملی کرونا و وزیر بهداشت تنظیم شده که بعد از امضاء، ارسال خواهد شد.
وی اضافه کرد: درحقیقت در این نامه درخواست کرده ایم باتوجه به حساسیت کار رانندگان ناوگان تاکسیرانی و لزوم ارائه خدمات توسط آنها و بر طبق شواهدی که خود وزارت بهداشت اعلام نموده که این قشر از مشاغل گروه های لطمه پذیر هستند در اولویت دریافت واکسن باشند و باتوجه به شیوع ویروس کرونا انگلیسی امیدواریم مساعدت لازم صورت بگیرد.
وی اشاره کرد: برمبنای آمار و شواهدی که وزارت بهداشت ارائه می کند و حساسیت حوزه حمل و نقل عمومی، در این شرایط به نمایندگی از رانندگان تاکسی خواهش می نماییم که دولت و ستادملی کرونا همراهی کنند که این گروه حداقل در این بخش با هدف قطع زنجیره کرونا مصون شوند و امیدواریم تا آخر سال تصمیم لازم در این عرصه اتخاذ شود.

منبع: