سخنگوی وزارت بهداشت تاکید کرد افزایش مبتلاشدن به کرونا در جوانان

به گزارش فست فود باز سخنگوی وزارت بهداشت با تاکید بر لزوم پرهیز از سفرهای غیر ضروری، اظهار داشت: ویروس انگلیسی قدرت سرایت بالایی داشته و باید هموطنان عزیزمان در همه گروه های سنی با پرهیز جدی تر از تردد غیر ضروری در کنترل کرونا کمک کنند.
به گزارش فست فود باز به نقل از ایسنا، دکتر سیما سادات لاری، اظهار داشت: افزایش موارد مبتلاشدن به کرونا در گروه های سنی جوان لزوم همزیستی هوشمندانه کلیه گروه های سنی با این بیماری را بیشتر از گذشته دارای اهمیت می کند چونکه ابتلای گروه های سنی پایین تر به کرونا خطری جدی برای ابتلای افراد سالمند خانواده خواهد بود.
وی ادامه داد: ویروس انگلیسی قدرت سرایت بالایی داشته و می بایست هموطنان عزیزمان در همه گروه های سنی با پرهیز جدی تر از تردد غیر ضروری و تشدید فاصله گذاری کمک کنند تا با همکاری یکدیگر بتوانیم مانع از ایجاد موج جدید بیماری در کشور شویم.

منبع: