مدیر كل امور مرزی وزارت كشور: ارائه اعمال محدودیت در مرز با همسایه غربی به ستاد ملی مدیریت كرونا

دبیر کمیته امنیتی اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت کرونا از بررسی همه جانبه پیشنهاد وزارت بهداشت در خصوص اعمال محدودیت های بیشتر در مرز با یک همسایه غربی در کمیته امنیتی اجتماعی و انتظامی ستاد ملی و همین طور ارائه گزارش جامع آن برای تصمیم گیری نهایی به ستاد ملی مدیریت کرونا آگاهی داد.
به گزارش روز شنبه ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، حسین قاسمی با اشاره به اعلام رسانه ای پیشنهاد وزارت بهداشت درباب ایجاد محدودیت های جدید مرزی برای یک همسایه غربی کشور اظهار داشت: باتوجه به ابعاد مختلف موضوع و ضرورت اقدام کارشناسی و همه جانبه درباب آن، بعد از وصول نامه وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، موضوع در دبیرخانه کمیته امنیتی اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت کرونا بوسیله تعامل با پنج دستگاه تخصصی ذیربط و دوایر مختلف در رابطه با امور مرز بررسی گردید.
قاسمی اضافه کرد: بعد از جمع بندی اولیه مباحث کارشناسی و تخصصی دستگاه های در رابطه با تعاملات مرزی درباب پیشنهاد، موضوع در جلسه اضطراری کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت کرونا با حضور دستگاه های عضو مطرح و بعد از بررسی جهات مختلف موضوع و ابعاد متنوع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آن و با توجه به اهمیت آثار اقدامات در این حوزه، قرار شد موضوع در قالب یک گزارش جامع به ستاد ملی مدیریت کرونا ارائه و اقدامات نهایی متناسب با تصمیم گیری ستاد ملی مدیریت کرونا، اعمال شود.

دبیر کمیته امنیتی اجتماعی و انتظامی ستاد ملی کرونا اشاره کرد: بعد از تصمیم گیری ستاد ملی مدیریت کرونا، اطلاع رسانی متناسب به عمل خواهد آمد.
«سعید نمکی» وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی امروز شنبه در نامه ای به «عبدالرضا رحمانی فضلی» وزیر کشور و فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد مبارزه با بیماری کرونا از شیوع ویروس جهش یافته این بیماری در ترکیه آگاهی داده و خواهان توقف یک هفته ای ایاب و ذهاب بوسیله مرزهای هوایی و زمینی با این کشور همسایه شمال غربی ایران شده بود.