برگزاری مراسم در باغ ویلاهای گناوه ممنوع گردید

فست فود باز: رئیس کمیته اطلاع رسانی ستاد مقابله با کرونا گناوه اظهار داشت: باتوجه به وضعیت قرمز کرونائی این شهرستان و بر طبق مصوبه ستاد مقابله با کرونای استان بوشهر، برگزاری هرگونه مراسم در باغ ویلاها تا اطلاع ثانوی ممنوع می باشد.
اکبر احمدزاده روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اضافه کرد: باغ ویلاها در محدده شهرستان گناوه در صورت تخلف از مصوبه فوق مهروموم خواهند شد و صاحبان آن به مرجع قضایی معرفی می گردند.
وی اظهار داشت: باتوجه به تغییر رنگ بندی شهرستان به وضعیت قرمز کرونا، گروه های شغلی ۲، ۳ و ۴ بر طبق مصوبه ستاد ملی کرونا تا اطلاع ثانوی تعطیل هستند.
احمدزاده اظهارکرد: بر طبق مصوبه ستاد ملی کرونا، تعطیلی گروه های مشمول باتوجه به وضعیت قرمز شهرستان تا زمان تغییر وضعیت به رنگ نارنجی ادامه خواهد داشت.
وی اضافه کرد: گروه شغلی یک با توجه به این که خدماتی و در رابطه با تامین مایحتاج ضروری و روزانه مردم است، دایر و تعطیل نیستند.
رئیس کمیته اطلاع رسانی ستاد مقابله با کرونا گناوه اظهار داشت: مصوبه ستاد ملی کرونا به اطلاع صنوف و گروه های شغلی مرتبط رسیده است.
شهرستان گناوه در وضعیت قرمز کرونائی قرار دارد.