رونمایی ۹گونه كیت آزمایشگاهی تشخیصی واستخراجی ایرانی در انستیتوپاستور

به گزارش فست فود باز ۹ گونه کیت آزمایشگاهی تشخیصی و استخراجی با حضور رئیس کمیته علمی ستاد ملی مبارزه با کرونا و تعدادی از محققان در مجتمع تولیدی تحقیقاتی انستیتو پاستور ایران رونمایی گردید.
به گزار خبرنگار ایرنا، کیت تشخیصی مولکولی RT-PCR کووید – ۱۹ به دو صورت محلول و لیوفیلیزه، کیت استخراج RNA ویروس کرونا از خون ۱۰۰ و ۵۰ نمونه محلول و لیوفیلیزه، کیت استخراج DNA از خون ۱۰۰ و ۵۰ نمونه محلول و لیوفیلیزه و کیت تشخیص اختلالات عددی کروموزومی توسط استارتاپ نسیم تشخیص آزما مستقر در مرکز رشد زیست فناوری انستیتو پاستور ایران تولید و روز چهارشنبه با حضور مصطفی قانعی رونمایی شدند.
دکتر مجید مسگر تهرانی، مسئول واحد تولید کیت های تشخیصی و مسئول ازمایشگاه فناور NTA مجتمع تولیدی تحقیقاتی پاستور کرج در مراسم رونمایی اظهار داشت: ۹ کیت که هم اکنون مورد نیاز کشور است، توسط این مجموعه ساخته شده است.
وی افزود: این کار از مهرماه سال قبل با استفاده از پژوهشگران ایرانی شروع شد و مدتی است که به نتیجه رسیده و آماده تولید انبوه است.
مسگرطهرانی عنوان کرد: یکی از مهم ترین مشکلات کیت های موجود شامل آزمایشگاهی تشخیصی و استخراجی این است که زنجیره سرد در آنها حفظ شود. بنابراین ارسال کیت به نقاط مختلف کشور حتما باید در دمای منفی ۲۰ درجه قرار می گرفت؛ اما همه محصولات خودمان را به صورت لیوفیلیزه آماده کردیم.
مسئول واحد تولید کیت های تشخیصی و مسئول آزمایشگاه فناور NTA مجتمع تولیدی تحقیقاتی پاستور کرج اظهار داشت: این محصولات در هر دمایی می توانند جابجا شوند و دیگر نیازی به دمای منفی ۲۰ درجه نیست.
وی عنوان کرد: محصولات محلول حدود یک و نیم سال تاریخ انقضا دارند، اما محصولات لیوفیلیزه پنج سال تاریخ انقضا دارند و آزمایشگاه های کشور می توانند آنها را در هر دما به مدت ۵ سال نگهداری کند.

منبع: