مركز تزریق واكسن كرونا در قم راه اندازی می شود

به گزارش فست فود باز رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم با تکیه بر اجرای دقیق و بموقع طرح واکسیناسیون کرونا در قم، از طریق اندازی مرکز تزریق واکسن کرونای این استان همزمان با هفته سلامت اطلاع داد.
به گزارش عصر جمعه ایرنا، محمد رضا قدیر در گفت و گویی عنوان کرد: به منظور آمادگی استان برای انجام واکسیناسیون کرونا، مرکز واکسیناسیون در قم راه اندازی خواهد شد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم همینطور به همراه معاونان بهداشتی و درمان این دانشگاه با حضور در مرکز واکسیناسیون قم از مراحل آماده سازی آن بازدید کرد.
به گفته قدیر مرکز فوق بزودی افتتاح شده و واکسیناسیون سراسری هم بر مبنای شیوه نامه عرضه شده از جانب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دستور کار قرار می گیرد.
در حال حاضر ۱۸ هزار دوز واکسن مرحله اول و دوم به قم وارد شده است که تابحال واکسن به هفت هزار و ۵۰۰ تَن تزریق شده و بقیه گروه ها هم در حال انجام و یا منتظر زمان نوبت دوم هستند.
قم از روز هجدهم فروردین ماه در وضعیت قرمز و پرخطر کرونایی قرار دارد و آمار مبتلایان، بستری شدگان و فوتی های این استان هم همچنان قابل توجه و صعودی است.