معاون وزیر بهداشت: حدود ۵۰ درصد افراد مبتلا به پوكی استخوان گرفتار شكستگی لگن می شوند

فست فود باز: معاون بهداشت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اظهار داشت: حدود ۲۰ تا ۵۰ درصد افرادی که به سبب پوکی استخوان گرفتار شکستگی لگن می شوند در سال اول شکستگی فوت می کنند و در صورت بهبود شکستگی نیز در ۸۰ درصد موارد افراد به کیفیت زندگی پیش از شکستگی بر نمی گردند.
به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علیرضا رئیسی در نشست اعضای شبکه ملی تحقیقات پوکی استخوان کشور، ضرورت تغییر در ساختار نظام شبکه فعلی، پیری جمعیت را بحرانی برای آینده نزدیک ایران خواند و اضافه کرد: بحث بیماریهای عصبی، عضلانی و اسکلتی به سبب بار ناشی از آن می بایست در اولویت های سیاست گذاری در سیستم سلامت قرار گیرد.
وی گفت: بدون شک این بیماری بار مالی بسیار زیادی را به اقتصاد جهانی تحمیل خواهدنمود و همین طور شکستگی های ناشی از پوکی استخوان سال ها زندگی توام با ناتوانی را برای افراد به همراه خواهد داشت، بطوریکه ناتوانی ناشی از پوکی استخوان بسیار بالاتر از سایر بیماریهای غیرواگیر است.
رئیسی افزود: از هر ۲ زن بالای ۵۰ سال و از هر چهار مرد بالای ۵۰ سال یک نفر در معرض شکستگی ناشی از پوکی استخوان است و استقرار کلینیک ها و نظام ارجاع و تشخیص زودرس نیاز به پیگیری جدی دارد.
وی، کمپین کشوری افزایش سواد جامعه در مورد استئوپروز و استئوپنی، پیمایش ملی IMOS و STEPS و تشخیص سریعتر استئوپروز در خانم های بالای ۵۰ سال را از طرح های در اولویت وزارت بهداشت دراین زمینه خواند.
همچنین محمد باقر لاریجانی نایب رییس کمیته ملی پیشگیری و کنترل بیماریهای غیرواگیر نیز در این جلسه با اشاره به اینکه خدمات پیشگیری و درمان استئوپروز و شکستگی در کشور از وجود شکاف بزرگی در سطح ارائه دهندگان و گیرندگان خدمت، سیاست گذاران و سیستم سلامت و بیمه ها رنج می برد، اظهار داشت: آگاهی ناکافی در مورد بیماری و تبعات آن، آموزش ناکافی پزشکان و کادر درمان، شکاف بزرگ بین نیاز و ارائه خدمات و فقدان سیاست و برنامه عملیاتی از با اهمیت ترین نگرانی های مطرح در این عرصه هستند که می بایست مورد توجه قرار گیرند.
وی اضافه کرد: متاسفانه در موارد قابل توجهی بیماران گرفتار شکستگی مورد پیگیری های آتی قرار نمی گیرند و بعد از ترخیص از بیمارستان درمان خودرا پیگیری نمی کنند.
لاریجانی مراقبت یکپارچه در استئوپروز را فرصتی برای جبران این مساله خواند و اشاره کرد: با گسترش اطلاعات اپیدمیولوژیکی و ثبت بیماران گرفتار شکستگی های ناشی از پوکی استخوان قادر خواهیم بود به طور موثری بیماران را مدیریت نماییم و ساماندهی، هدفمند کردن، بسترسازی تحقیقات بنیادی و کاربردی با همکاری سازمان یافته بین واحدهای همراستا بر طبق تصویر موجود از وضعیت ابعاد بیماری استئوپروز در کشور رسالتی است که در شبکه دنبال می شود.
وی، مراقبت یکپارچه استئوپروز و شکستگی را شامل سه سطح پیشگیری اولیه، مدیریت و درمان و پیگیری خواند و اضافه کرد: در همین راستا خدمات یکپارچه شکستگی های ثانویه (FLS) شامل شناسایی، ارزیابی، درمان و پیگیری موارد شکستگی اولیه در چند بیمارستان بصورت پایلوت مستقر شده است.
وی مچنین از تدوین راهنمای بومی FLS و راه اندازی سامانه الکترونیک FLS آگاهی داد.