تكلیف بیمه های تكمیلی بعد از حذف دفترچه كاغذی و اجرای نسخه الكترونیك

فست فود باز: سرپرست اداره کل بیمه سلامت استان تهران به تشریح ساز و کار استفاده از بیمه های تکمیلی بعد از اجرای نسخه نویسی الکترونیک و حذف دفترچه های بیمه پرداخت.
سیده مریم حسینی در گفتگو با ایسنا، درباره ساز و کار استفاده از بیمه های تکمیلی بعد از اجرای نسخه نویسی الکترونیک و حذف دفترچه های بیمه، اظهار داشت: در قانون بودجه تکلیف تمام بازیگران حوزه سلامت مشخص شده است و بیمه های تکمیلی باید مانند بیمه پایه وارد فضای نسخه نویسی الکترونیک شوند.
وی ادامه داد: موسسات طرف قراداد ما برای کمک به بیمه شدگان از کاغذ یا سربرگ استفاده می نمایند تا بیمه شدگانی که می خواهند برای دریافت وجه از بیمه تکمیلی استفاده کنند، مشکل نداشته باشند و هم این که بیمه شده برای بیمه سلامت می توانند از راه سامانه شهروندی یا خدمات غیرحضوری بیمه سلامت، برای بیمه تکمیلی خود استفاده کنند.
سرپرست بیمه سلامت استان تهران تصریح کرد: سامانه عرضه خدمات شهروندی با قابلیت هایی شامل احراز هویت بیمه شده برپایه شماره ملی و شماره موبایل، امکان مشاهده اطلاعات هویتی و بیمه ای، امکان تغییر عکس و تمدید اعتبار بیمه، امکان مشاهده کلیه نسخ و امکان مشاهده ریز نسخه شامل تجویزی و خدمات عرضه شده به راه افتاده است. برای دسترسی به سامانه سرویسهای شهروندی بیمه سلامت کلیه شهروندان می توانند از راه آدرس https: //eservices.ihio.gov.ir/esc/ رجوع کنند.
حسینی افزود: نسبت به قبل که این سامانه وجود نداشت، شدت شکایات کمتر شده است که این مورد یا به راه اندازی سامانه و یا به پیشرفت نسخه نویسی الکترونیک بازمی گردد که تمام موسسات و بیمه های تکمیلی خویش را موظف می دانند وارد فضایی شوند که بیمه شده با حذف دفترچه کاغذی به سادگی بتواند خدمت بگیرد.