آیا گچ مایع، ضدعفونی كننده موثری در مقابل ویروس كرونا و آنفلوآنزاست؟

خراسان رضوی خیلی از مواد ضدعفونی کننده دست حدود ۶۰ تا ۸۰ درصد الکل دارند بنابراین برای پیشگیری از شیوع بیماری های عفونی مفید هستند. استفاده از ضدعفونی کننده دست اقدامی کنترل کننده در محدود کردن انتقال شدید سندرم تنفسی حاد کرونا ویروس ۲ طی بیماری همه گیر کووید-۱۹ (COVID-19) بوده است.
به نقل از مدیکال نیوز، گفته می شود که گچ مایع، ضدعفونی کننده ای که بطور معمول در سالن های ورزشی استفاده می شود، بعنوان یک ضدعفونی کننده موثر در مقابل سارس-کوو-۲ (SARS-CoV-۲) عمل می کند (البته قبل از این در مورد تاثیرگذاری آن تحقیقات تجربی ارائه نشده است).
گچ مایع شامل کربنات منیزیم (گچ)، الکل ۴۰ تا ۸۰ درصد (اتانول، متانول یا ایزوپروپانول)، آب و سایر مواد افزودنی مانند رزین یا مواد مخصوص است. وقتی گچ مایع به دست ها زده می شود، این ماده در سطح دست پخش شده و با تبخیر الکل، به لایه نازکی از گچ خشک تبدیل می شود.
در تحقیق اخیر استفاده از محصولات گچ مایع بعنوان ضدعفونی کننده در مقابل انتقال ویروس های انسانی بسیار بیماری زا مانند ویروس آنفلوآنزا A (H۱N۱)، سارس-کوو-۲ (SARS-CoV-۲) و نورو ویروس در مدل نورو ویروس موش (MNV) ارزیابی شد. پژوهشگران قبل و پس از تلقیح ویروس از گچ استفاده کردند و عملکرد آن بر ویروس عفونی را در محیط سالن ورزشی تعیین کردند.
محققان مشاهده نمودند که استفاده از گچ قبل یا پس از تماس با ویروس منجر به کاهش قابل توجهی در از بین بردن ویروس آنفلوآنزای عفونی و ویروس های سارس-کوو-۲ می شود اما تاثیر ناچیزی بر نوروویروس دارد.
نتایج نشان میدهد که گچ مایع یک ضدعفونی کننده موثر است و می تواند در محیط های ورزشی و در هنگام رویدادهای مهم ورزشی مانند المپیک برای جلوگیری از گسترش کووید-۱۹ مورد استفاده قرار گیرد.
محققان اظهار کردند: مطالعات قبلی اثر گچ مایع در مقابل عوامل بیماری زای ویروسی بسیار عفونی را بررسی نکردند و این نخستین گزارشی است که بطور مستقیم دو ویروس تنفسی بسیار عفونی کووید-۱۹ و آنفلوآنزا، همین طور بیماریهای عفونی منتقل شونده بوسیله اشیاء و نورو ویروس را برای حساسیت یا مقاومت در مقابل گچ مایع ارزیابی کرده است.
یافته ها نشان می دهد، ویروس های تنفسی بسیار بیماری زا مانند ویروس آنفلوانزآی A مانند سارس-کوو-۲ به گچ مایع حساس هستند. یکی دیگر از یافته های مشاهده شده توسط پژوهشگران این است که وقتی الکل از گچ مایع تبخیر و گچ خشک می شود هنوز هم در مقابل ویروس کرونا و هم ویروس آنفلوانزای A موثر است.
جالب اینجاست که همه گچ ها بطور یکسان در مقابل ویروس ها موثر نبودند، بااینکه همه آنها از الکل های مختلفی برخوردار بودند. همچنین، نورو ویروس ها نسبت به الکل ها حساس بودند. این یافته ها نشان می دهد، مقاومت یا حساسیت ویروسی در وضعیت آزمایش شده را نمی توان فقط به الکل نسبت داد.
محدودیت های مربوط به بیماری همه گیر منجر به تعطیلی مراکز تفریحی و سالن های ورزشی برای جلوگیری از انتقال عامل بیماری زا بوسیله تماس با تجهیزات بالقوه آلوده سالن ورزشی شده است. مشاهده فعالیت ضد ویروسی گچ های مایع مقابل سارس-کوو-۲ ممکنست در تصمیم گیری در مورد بازگشایی سالن های ورزشی در آینده نزدیک کمک نماید. این مورد مهمست برای اینکه تعطیلی سالن ورزشی به سبب کووید-۱۹می تواند تاثیر بد بر تناسب اندام، سلامت روان و تندرستی داشته باشد.
نتایج این تحقیق در نشریه انجمن میکروب شناسی آمریکا mSphere انتشار یافته است.

منبع: