روزی که ابن سینا هم ماسک زد!

فست فود باز: سال قبل تیرماه بود. درست چهار ماه بعد از شیوع ویروس مهلک کرونا در کشور که مجسمه سمبل پزشکی ایران در همدان ماسک بر چهره نهاد. اقدامی سمبولیک با هدف فرهنگسازی که بااینکه مخالفانی هم داشت اما شاید توانسته باشد در آن مقطع که هنوز عده ای در مقابل پروتکل ها مقاومت می کردند را به استفاده از ماسک قانع نماید. با این همه کارشناسان و فعالان هنر براین باورند که با طولانی مدت شدن حیات ویروس کرونا در کره زمین، باید به فرهنگسازی های طولانی مدت تر و نه اقدامات فقط احساسی توجه کرد.
امروز مصادف است با زادروز شیخ الرئیس ابوعلی سینا؛ دانشمند حاذق ایرانی که روز پزشک هم نام گرفته است. ایسنا به همین انگیزه یادی کرده است از روزی که مجسمه این دانشمند مشهور در همدان ماسک بر چهره زد.
ماجرا را شاید بتوان اینطور شرح داد؛ از زمانی که ویروس کرونا در دنیا شیوع پیدا کرد، همه چیز را تحت تاثیر خود قرار داد؛ حتی هنر. این اثرگذاری تا حدی بود که به مجسمه ها و هنرهای شهری نیز کشیده شد، به شکلی که بر چهره برخی مجسمه های مشهور جهان ماسک زدند و تعدادی از کاراکترهای نقاشی های مشهور دنیا همچون مونالیزای داوینچی یا کارگران مزرعه ونگوگ نیز ماسک بر چهره شان قرار داده شد.
در ایران هم آثار هنری گاهی برای فرهنگسازی جهت مقابله با کرونا مورد استفاده قرار گرفتند که می توان به گذاشتن ماسک بر صورت مجسمه ابن سینا ـ اثر استاد ابوالحسن صدیقی ـ در همدان اشاره کرد؛ حرکتی که تحت این عنوان تعبیر شد که شاید بتواند قدمی در راه فرهنگ سازی بیشتر برای ماسک زدن به حساب آید.
البته چنین اقداماتی را برخی نوعی تخریب گرایی آثار فرهنگی هنری و وندالیسم تلقی کردند که درست در نقطه مقابل نگاه عده ای دیگر قرار می گیرد که عملکردی توجیه پذیر در برای استفاده از ابزار هنر برای فرهنگ سازی در جامعه دانسته بودند.
چنانچه کامبیز صبری ـ مجسمه ساز ـ در همان زمان با اشاره به دیدگاهی به این نوع از استفاده و ایجاد تغییر در آثار فرهنگی و هنری به ایسنا اظهار داشته بود: «در دنیا دست بردن در مجسمه ها اساسا از فرهنگ به دور است؛ البته مدتی در آمریکا یا کشورهای دیگر که اعتراضاتی ضد نژادپرستی روی داد، مجسمه هایی تخریب شدند که این آثار برمبنای شخصیت هایی که در کشف آمریکا و فتح قبیله های مختلف، نقش مخرب داشته اند، تولید شده بودند.»
او همین طور گفته بود که در آن برهه زمانی در ضلع جنوبی خانه هنرمندان، یک مجسمه اسب وجود دارد که برای آن ماسک زده و اتفاقا با تاکید زیادی هم ماسک را محکم کرده بودند!
صبری تاکید کرده بود، «از آنجا که مقرر است مدتی طولانی با کرونا زندگی نماییم، سازمان زیباسازی باید به فکر کارهای طولانی مدت باشد. باید با هنر عمومی کارهایی را طراحی نماییم و در سطح شهر نصب نماییم نه این که به مجسمه ابن سینا ماسک بزنیم.»

منبع: