پیشرفت چشم گیر ایران در درمان وکنترل فشار خون باگسترش پوشش همگانی سلامت

فست فود باز: نتایج یک پژوهش بین المللی با همکاری محققان پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران، نشان میدهد گسترش پوشش همگانی سلامت و تقویت مراقبت های اولیه در پیشرفت های چشم گیر درمان و کنترل فشار خون در بعضی کشورهای با درآمد متوسط همچون ایران در سه دهه گذشته موثر بوده است.
به گزارش فست فود باز به نقل از خبرگزاری ایرنا، نتایج این مطالعه بین المللی که با همکاری اساتید و پژوهشگران پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شده و در مجله علمی The Lancet (لنست) انتشار یافته است، نخستین برآوردهای قابل مقایسه شیوع، تشخیص، درمان و کنترل فشار خون بالا را در بزرگسالان، با تجزیه و تحلیل اندازه گیری های فشار خون در بیش از ۱۰۰ میلیون نفر در ۱۸۴ کشور همچون ایران طی سه دهه گذشته گزارش کرد.
بر اساس یافته های این مطالعه پیشرفت در تشخیص، درمان و کنترل فشار خون بالا در میان کشورها بسیار متفاوت بوده است. تعدادی از کشورهای با درآمد متوسط هم اکنون از اکثریت کشورهای با درآمد بالا بهتر عمل می کنند. رویکرد دوگانه کاهش شیوع فشار خون بالا بوسیله پیشگیری اولیه و همین طور بهبود درمان و کنترل نه فقط در کشورهای با درآمد بالا بلکه در کشورهای با درآمد کم و متوسط نیز امکان پذیر است.
این پژوهش اذعان دارد که طی ۳۰ سال گذشته، تعداد بزرگسالان (۷۹-۳۰ ساله) مبتلا به فشار خون در سراسر جهان دو برابر شده است و از ۳۳۱ میلیون زن و ۳۱۷ میلیون مرد در سال ۱۹۹۰، به ۶۲۶ میلیون زن و ۶۵۲ میلیون مرد در سال ۲۰۱۹ بالا رفته است و بخش قابل توجه این روند افزایشی در کشورهای با درآمد کم و متوسط رخ داده است.
باوجود تشخیص ساده و درمان نسبتاً آسان با داروهای ارزان قیمت، حدودا نیمی از افراد مبتلا به فشار خون (۴۱ درصد از زنان و ۵۱ درصد از مردان) در سراسر جهان در سال ۲۰۱۹ از وضعیت خود غافل بودند و بیش از نیمی از زنان و حدود ۶۰ درصد از مردان مبتلا به این بیماری تحت درمان قرار نگرفته اند.
همچنین بر طبق این گزارش در سراسر جهان، یک نفر از هر چهار زن و یک نفر از هر پنج مرد مبتلا به فشار خون بالا توانسته است با پیگیری درمان و اصلاح سبک زندگی، فشار خون خودرا کنترل کند.
محققان این مقاله براین باورند که پیشرفت های چشم گیر در میزان درمان و کنترل فشار خون در بعضی از کشورهای با درآمد متوسط همچون کاستاریکا، قزاقستان، آفریقای جنوبی، برزیل، ترکیه و ایران طی سه دهه گذشته نشان میدهد گسترش پوشش همگانی سلامت و تقویت مراقبت های اولیه دراین زمینه موثر بوده است.
بهبود مراقبت از فشار خون بالا و کاهش بار این بیماری در بعضی از این کشورها، مانند کاستاریکا تا حدی بوده است که میزان درمان و کنترل فشار خون بالا به اندازه خیلی از کشورهای پردرآمد رسیده است.
بر اساس یافته های این پژوهش فشار خون بالا با بیش از ۸.۵ میلیون مرگ و میر در سال در سراسر جهان ارتباط مستقیم دارد و عامل اصلی سکته مغزی، بیماریهای قلبی ایسکمیک، سایر بیماریهای عروقی و بیماریهای کلیوی است. کاهش فشار خون می تواند تعداد سکته های مغزی را ۳۵ تا ۴۰ درصد، حملات قلبی را ۲۰ تا ۲۵ درصد و نارسایی قلبی را حدود ۵۰ درصد کم کند.
بر اساس این پژوهش، باوجود پیشرفت های دارویی و روش های درمانی در طول چند دهه گذشته، پیشرفت جهانی در مدیریت فشار خون کند بوده است و اکثریت قریب به اتفاق افراد مبتلا به پرفشاری خون بدون معالجه باقی می مانند.
تجزیه و تحلیل های انجام شده در این مطالعه روش های خوبی را در تشخیص و درمان فشار خون بالا نه فقط در کشورهای با درآمد بالا بلکه در کشورهای با درآمد متوسط نشان داده است.
این یافته ها نشان میدهد اگر حامیان بین المللی و دولت های ملی متعهد به رسیدگی به این عامل اصلی بیماری و مرگ و میر شوند، جلوگیری از فشار خون بالا و بهبود تشخیص، درمان و کنترل آن در مناطق با درآمد کم و متوسط امکان پذیر است.
بر اساس این مطالعه کاهش مصرف نمک و افزایش مصرف میوه ها و سبزیجات، در کنار ارتقای تشخیص بوسیله گسترش پوشش همگانی بهداشت و مراقبت های اولیه و اطمینان از دسترسی بی وقفه به داروهای موثر برای کاهش اپیدمی فزاینده فشار خون در کشورهای با درآمد کم و متوسط از سیاست هایی است که باید دنبال شود.
در این مطالعه از نتایج پژوهش های ملی تمامی کشورهای جهان بهره گیری شده است و از ایران دکتر باقر لاریجانی، دکتر فرشاد فرزاد فر، دکتر رامین حشمت، دکتر افشین استوار و تعدادی از پژوهشگران مرکز تحقیقات بیماریهای غیرواگیر پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران در کنار اساتید و پژوهشگرانی از سایر دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی کشور مشارکت داشته اند.
منبع:

About Author