جهانپور: واکسیناسیون در کاهش میزان بستری ها چشم گیر بوده است

فست فود باز: رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت اظهار داشت: بنا بر اعلام معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و با طرحی که در چندین دانشگاه علوم پزشکی از شروع امسال اجرائی شده، کارایی واکسیناسیون کشور در کاهش میزان بستری در دریافت کنندگان واکسن ها، چشم گیر بوده است.
به گزارش فست فود باز به نقل از خبرگزاری ایرنا از وبدا، کیانوش جهانپور گفت: با سفارش و حمایت معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و بمنظور مراقبت فعال عوارض واکسن های رایج مورد استفاده در کشور، مطالعه ای با بهره گیری از آخرین راهنمای سازمان جهانی بهداشت منطبق بر طراحی CEM یا (Cohort Event Monitoring) با مجری گری دانشگاه علوم پزشکی شاهرود و در هفت شهر کشور شامل شاهرود، رشت، بیرجند، مشهد، سنندج، زاهدان و کرمان از شروع امسال در حال اجراست.
وی ادامه داد: این مطالعه مورد توجه و علاقه سازمان جهانی بهداشت در ژنو قرار گرفته و مقرر شده مورد حمایت معنوی و مالی آن سازمان نیز قرار گیرد. در این طرح مقرر است حداقل ۳۰ هزار نفر از دریافت کنندگان هر یک از واکسن های اسپوتنیک، سینوفارم، آسترازنکا و کووایران برکت به مدت ۱۷ هفته بعد از دریافت دُز دوم (در مورد آسترازنکا ۲۵ هفته بعد از دُز دوم) و بصورت فعال (تماس تلفنی هفتگی) مورد پیگیری قرار گرفته و عوارض مهم قابل انتساب به واکسن، مبتلاشدن به کووید ۱۹ (بالینی و آزمایشگاهی)، بستری به علل مختلف همچون مبتلاشدن به کووید ۱۹ و نهایتاً مرگ در این افراد ثبت و نتایج مهم یاد شده (بستری و مرگ) در کمیته های بررسی و طبقه بندی علت بستری یا فوت به دقت بررسی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
سخنگوی سازمان غذا و دارو تصریح کرد: بر اساس اعلام معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت تا کنون بیش از یک سوم از تعداد نمونه مورد نیاز یعنی حدود ۴۰ هزار نفر از ۱۲۰ هزار نفر، وارد مطالعه شده و مطالعه تا زمان رسیدن به تعداد مقرر ادامه خواهد یافت همین طور قابلیت اضافه شدن واکسن های جدید به این مطالعه در صورتیکه وارد سیستم واکسیناسیون کشور شوند، وجود دارد.
جهانپور اشاره کرد: باتوجه به اهمیت و فوریت تجزیه و تحلیل داده ها تا این مرحله جهت پاسخ به سوالات مهم کشور و این که در همین مرحله نیز داده های ارزشمندی درباب تعداد بستری به سبب مبتلاشدن به کووید ۱۹ در زمان های مختلف متعاقب دریافت واکسن به دست آمده، مجری طرح با هدایت و نظارت اعضای کمیته راهبری مطالعات واکسیناسیون کووید ۱۹ که در این معاونت تشکیل شده، تجزیه و تحلیل میانی روی این داده ها انجام داده اند که در جلسات گوناگون کارشناسی توسط اعضای کمیته راهبری که همگی از اساتید به نام و صاحب نظر دراین زمینه هستند، بررسی و مورد نقد و اصلاح قرار گرفته است.
وی اشاره کرد: برمبنای یافته های این مطالعه، کارایی واکسیناسیون کشور در کاهش میزان بستری در دریافت کنندگان واکسن ها، چشم گیر بوده است. آنچه از یافته های توصیفی این مطالعه بر می آید، حاکی از آنست که در مجموع از تعداد ۴۰ هزار و ۷۹۸ نفری که وارد مطالعه شده اند، یک هزار و ۴۶۹ مورد کووید ۱۹ گزارش و ثبت شده و ۷۰۷ نفر از این افراد معادل ۴۸.۱ درصد مرد بوده اند و میانگین سن مبتلایان ۵۷.۲ با انحراف معیار ۱۸.۸ سال و دامنه ۱۸.۸ تا ۹۹.۸ سال بوده و ۹۶۰ نفر از این افراد معادل ۶۵.۴ درصد برمبنای خودگزارش دهی اعلام نموده اند که دارای تست PCR مثبت بوده اند و ۱۸۰ نفر از آنها نیز معادل ۱۲.۳ درصد به سبب کووید ۱۹ بستری شده اند که البته ۱۳۸ نفر از آنها PCR مثبت داشته اند.
رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت اظهار داشت: تعداد افراد وارد مطالعه شده به تفکیک نوع واکسن عبارت است از یک هزار و ۹۸ نفر واکسن اسپوتنیک وی، ۲۲ هزار و ۹۲ نفر واکسن سینوفارم، ۱۳ هزار و هشت نفر واکسن آسترازنکا و چهار هزار و ۶۰۰ نفر واکسن کووایران برکت.
جهانپور تصریح کرد: یافته های موجود، اثربخشی واکسن ها در پیش گیری از بستری ناشی از مبتلاشدن به کووید ۱۹ معادل ۸۸.۶ درصد محاسبه شده است البته ورود نمونه ها به این مطالعه کماکان ادامه داشته و نه فقط پتانسیل اضافه شدن واکسن های جدید به آن وجود دارد، نتایج تکمیلی نیز با بررسی های بیشتر از آن قابل استخراج است که متعاقبا و هر زمان که گزارش های مربوطه آماده شد، مورد نقد و اصلاح قرار گرفت، ارائه می شود. با افزایش حجم نمونه مطالعه و پیگیری بیشتر شرکت کنندگان، این امکان خواهد بود که کارایی برنامه واکسیناسیون کشور در جلوگیری از فوت و همین طور مقایسه عملکرد واکسن ها نیز گزارش شود.