معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم: سن تزریق واکسن کرونا درقم به ۳۷ سال کم شد

به گزارش فست فود باز معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره به کاهش سن دریافت واکسن به ۳۷ سال دراین استان اظهار داشت: متولدان ۱۳۶۳ و پیش از آن و دانشجویان مراکز آموزش عالی و طلبه ها می توانند برای تزریق واکسن کرونا اقدام نمایند.
به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشتی علوم پزشکی قم، سیامک محبی عنوان کرد: با بیان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از پانزدهم شهریورماه متولدان سال ۱۳۶۳ و پیش از آن و همینطور دانشجویان مراکز آموزش عالی و طلبه ها می توانند با رفتن به یکی از مراکز تجمیعی واکسیناسیون دراستان واکسن کرونا تزریق نمایند.
وی ضمن اشاره به الزامی بودن داشتن پرونده الکترونیک سلامت جهت تزریق واکسن کرونا اضافه کرد: کسانی که فاقد پرونده الکترونیک سلامت هستند، هر چه زودتر برای برخورداری از واکسیناسیون عمومی به نزدیک ترین مرکز خدمات جامع سلامت محل سکونت خود مراجعه نموده برا ی تشکیل پرونده الکترونیک اقدام نمایند.
محبی با اشاره به اینکه خود مراقبتی و دیگر مراقبتی بعنوان یک مسئولیت فردی و اجتماعی مورد توجه قرار گیرد تا بتوان با موفقیت از بحران کنونی عبور نماییم، خاطرنشان کرد: درشرایط فعلی نباید تنها به خود فکر کرد بلکه باید در برابر سلامت جامعه هم احساس مسئولیت نماییم و اصول بهداشتی مانند استفاده از ماسک، رعایت فاصله گذاری اجتماعی را سرلوحه زندگی قرارداد.
از ابتدای اجرای طرح واکسیناسیون کرونا درقم ۳۴ درصد از گروه های هدف این استان اولین دُز واکسن را دریافت نمودند.
قم از ۲۳ تیرماه درفهرست مناطق پرخطر و قرمز کرونایی کشور قرار دارد.

منبع:

About Author