وزیر بهداشت تاكید كرد ضرورت انجام کار کارشناسی جهت بازنگری اجرای بخشنامه داروخانه ها

به گزارش فست فود باز وزیر بهداشت با تاکید بر ضرورت انجام کار کارشناسی جهت بازنگری اجرای بخشنامه داروخانه ها، اظهار داشت: گروهی از کارشناسان شیوه نامه اجرائی این بخشنامه را تبیین کنند تا مردم گرفتار مشکل نشوند.
به گزارش فست فود باز به نقل از ایسنا، دکتر بهرام عین اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دیدار دکتر محمد رئیس زاده عضو هیات مدیره نظام پزشکی تهران، در واکنش به اظهارات وی درباره مشکلات بخشنامه تاسیس داروخانه ها، بر لزوم انجام کار کارشناسی جهت بازنگری اجرای بخشنامه داروخانه ها اصرار کرد.
وزیر بهداشت عنوان کرد: باتوجه به نگرانی صاحب نظران درباب احتمال توزیع نامناسب داروخانه ها، کاهش سطح دسترسی بیماران به خدمات دارویی و از دسترس خارج شدن داروخانه های مستقر در مناطق محروم و پیرامونی شهرها و دشواری مردم در دسترسی و پررنگ شدن بخش سرمایه گذار در ارائه خدمات دارویی، لازم است گروهی از کارشناسان شامل نمایندگان انجمن داروسازان، سازمان نظام پزشکی و غذا و دارو شیوه نامه ی اجرائی این بخشنامه را تیبین کنند تا مردم گرفتار مشکل نشوند.
آمادگی داروسازان برای خدمت هر چه موثرتر به مردم
بنابر اعلام روابط عمومی وزارت بهداشت، در ادامه این دیدار، دکتر رئیس زاده ضمن تشکر از وزیر بهداشت و تاکید بر آمادگی داروسازان برای خدمت هر چه موثرتر به مردم، رفع نگرانی و لحاظ شدن نظرات کارشناسی آنها را در دستورالعمل جدید خواهان شد.

منبع: