کرونا بیشترین میزان کاهش امید به زندگی را بهمراه داشته است

به گزارش فست فود باز نتایج یک بررسی نشان می دهد: همه گیری بیماری کووید-۱۹ نتایج سال ها تلاش و پیشرفت در موضوع بهبود امید به زندگی را تحت تاثیر قرار داده و از بین برده است.
به گزارش فست فود باز به نقل از ایسنا، برمبنای نتایج یک پژوهش، همه گیری بیماری کووید-۱۹ بیشترین میزان کاهش امید به زندگی را در منطقه غرب اروپا از زمان جنگ جهانی دوم بهمراه داشته است.
داده های بدست آمده از بررسی ۲۹ کشور که بیشتر شامل کشورهای اروپایی، ایالات متحده و شیلی بود، نشان داد که میزان امید به زندگی در سال قبل سیر نزولی داشته و نتایج سالها تلاش و پیشرفت متخصصان و دولت ها دراین زمینه را تحت تاثیر قرار داده است.
بیشترین کاهش میزان امید به زندگی در میان مردان در ایالات متحده بود که نسبت به سال ۲۰۱۹، ۲.۲ سال کاهش داشته و مردان لیتوانیایی با ۱.۷ سال کاهش میزان امید به زندگی در رتبه بعدی قرار دارند.
نتایج بررسی ها نشان میدهد: در کشورهای غرب اروپا مانند اسپانیا، انگلیس، ولز، ایتالیا، بلژیک آخرین باری که چنین میزان قابل توجهی از کاهش امید به زندگی در یک سال مشاهده شده مربوط به جنگ جهانی دوم بوده است.
به گزارش فست فود باز به نقل از روزنامه گاردین، این یافته ها بعد از تجزیه و تحلیل روی ۲۹ کشور بدست آمده که ۲۷ کشور کاهش میزان امید به زندگی را تجربه کرده اند.

منبع:

About Author