داوطلبان واکسن رازی کووپارس کارت واکسن دریافت می کنند

به گزارش فست فود باز سخنگوی پروژه واکسن رازی کوو پارس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی اظهار داشت: برمبنای هماهنگی انجام گرفته با وزارت بهداشت و مصوبه کمیته ملی واکسن، اسامی داوطلبان واکسن کووپارس در سامانه ملی واکسن ثبت می شود و بعنوان شهروندان واکسن زده قابل استعلام خواهد بود.
به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، دکتر محمد حسین فلاح مهرآبادی اضافه کرد: تمام افرادی که در فازهای اول، دوم و سوم واکسن رازی شرکت کردند، اسامی و کد ملی آنها در اختیار وزارت بهداشت قرار می گیرد و در سامانه مربوطه ثبت خواهد شد تا هر زمان استفاده از کارت واکسن الزامی شود، بوسیله استعلام اسامی، تایید واکسیناسیون این افراد مشخص شود.
سخنگوی پروژه واکسن رازی کوو پارس همین طور با اشاره به مشارکت حدود ۱۴ هزار نفر در مطالعه فاز سوم واکسن کرونا موسسه رازی، گفت: تا کنون حدود ۱۴ هزار نفر نوبت اول واکسن کوو پارس و حدود ۲ هزار نفر نیز واکسن نوبت دوم را دریافت کرده اند.
فلاح مهرآبادی تصریح کرد: به زودی به مرحله ای می رسیم که قسمتی از داوطلبان، ۳۵ روز از اولین تزریق یا ۱۴ روز از نوبت دوم تزریق شان گذشته و اثربخشی واکسن رازی در مقایسه با واکسن سینوفارم مشخص و نتایج به سازمان غذا و دارو ارسال خواهد شد.
موسسه تحقیقات واکسن وسرم سازی رازی در کرج مستقر است.
منبع:

About Author