ارتباطی میان واکسن کووید-۱۹ و خطر سقط جنین وجود ندارد

به گزارش فست فود باز محققان بر مبنای نتایج یک تحقیق جدید دریافتند: هیچ ارتباطی میان تزریق واکسن کووید-۱۹ و خطر سقط جنین وجود ندارد.

به گزارش فست فود باز به نقل از ایسنا، نتایج یک بررسی نشان داد: هیچ رابطه ای بین واکسیناسیون کووید-۱۹ و خطر سقط جنین در سه ماه نخست حاملگی وجود ندارد که تاکید کننده بی خطر بودن واکسیناسیون در دوران حاملگی است.

در این مطالعه محققان نسبت زنان واکسینه شده ای که در سه ماهه اول حاملگی سقط جنین را تجربه کرده بودند و خانمهایی که در انتها سه ماهه اول هنوز آبستن بودند، مقایسه کردند.

یکی از محققان این مطالعه از دانشکده اپیدمیولوژی و بهداشت عمومی دانشگاه اتاوا و بیمارستان کودکان شرق انتاریو در کانادا اظهار داشت: هیچ شواهدی در خصوص افزایش ریسک سقط جنین بعد از تزریق واکسن کووید-۱۹ مشاهده نشد و تایید کننده یافته های دیگر مطالعات انجام شده در این رابطه و بی خطر بودن واکسیناسیون در دوران حاملگی است.

محققان تاکید کردند: این یافته ها برای خانمهایی که در اوایل دوران حاملگی واکسینه شده اند، اطمینان بخش است و شواهد فزاینده ای را در مورد ایمن بودن واکسیناسیون کووید-۱۹ در این دوران عرضه می دهد.

به گزارش فست فود باز به نقل از مدیکال اکسپرس، به قول محققان حائز اهمیت می باشد که زنان آبستن در مقابل بیماری کووید-۱۹ واکسینه شوند چونکه آنان بیشتر در معرض خطر بستری شدن و نتایج ناشی از بیماری کووید-۱۹ هستند و مبتلا شدن به این بیماری امکان دارد باعث زایمان زودهنگام شود.

منبع:

About Author