کمپلکس های مولکولی هوشمند برای جلوگیری از عود سرطان

فست فود باز: پژوهشگران برای جلوگیری از متاستاز و عود سرطان، نانوماشین های هوشمندی ایجاد کردند که طول عمر موش های آزمایشگاهی مبتلا به سرطان را افزایش داده است.
به گزارش گروه آموزش ایرنا از پایگاه خبری فناوری نانو ایران، مرکز نوآوری نانوپزشکی کاوازاکی، با همکاری آزمایشگاه شیمی مواد نرم آکادمی علوم چین (CAS)، نانو ماشین هایی را به وجود آورده است که MMP ها (متالوپروتئینازهای ماتریکسی) را تشخیص می دهد.
بر اساس مقاله ای که در مجله Advanced Materials انتشار یافته است، متالوپروتئینازهای ماتریکسی آنزیم اصلی برای سلول های سرطانی بمنظور حمله به بافت طبیعی است. این نانوماشین قادر می باشد داروهای ضدسرطان را با خود حمل کرده و رهاسازی کند. از آنجائیکه این نانوماشین می تواند سلول های سرطانی بسیار تهاجمی را هدف قرار دهد، متاستاز و عود سرطان را مهار می کند.
سرطان به سبب خاصیت های متاستاز، عود و تهاجم بعنوان یک عامل خطرناک شناخته شده و جلوگیری از رشد این سلول ها یکی از موثرترین روش ها برای درمان است. هنگامی که سلول های سرطانی متاستاز می کنند، باید از بافت های طبیعی عبور کنند (به آنها حمله کنند) و برای انجام این کار، از پروتئازهای خارج سلولی (آنزیم های پروتئولیتیک) به نام MMPs برای از بین بردن بافت فیبری (ماتریکس) که سلول ها را به هم و بافت ها نیز به بافت های دیگر متصل می کند، استفاده می نمایند.
در این مطالعه، پژوهشگران بر روی بافت ها و سلول هایی که MMP ها را بیش از اندازه تولید می کنند تمرکز کردند و یک نانوماشین قابل تغییر آنزیمی (ETN) ساختند. ETN طوری طراحی شدند که دارای توالی اسید آمینه ای باشد که به قادر به برش محل خاصی برای MMP ها باشند.
در آزمایش جذب دارو با بهره گیری از سلول های HT۱۰۸۰ مشتق شده از فیبروسارکوم انسانی، پژوهشگران دریافتند که فلورسنت ETN (Cy۵-ETN) دارای ۱۰ برابر جذب بیشتری نسبت به حامل های فاقد رفتار تبدیل آنزیمی است.
مشاهده موش های تحت درمان با ETN با بهره گیری از بیومیکروسکوپی اسکن لیزری کانفوکال، هیچ نشتی از رگ های خونی نشان نداد. این نانوماشین ها به شکل گسترده ای به بافت های در رابطه با تومور در سرطان سینه با بیان MMPs بالا حمله می کنند.
در آزمایش های دارویی روی موش ها، با بهره گیری از مدلهای سرطان سینه منفی سه گانه MDA-MB-۲۳۱/LM۲ (انسان) و ۴T۱ (موش)، اثر ضد توموری این نانوماشین ها بررسی گردید و نتایج نشان داد که در هر دو مدل سرطان، طول عمر موش ها افزایش قابل توجهی پیدا کرده است.
منبع:

About Author