معاون وزیر بهداشت: کاهش استقبال از رشته های دستیاری پزشکی نگران کننده است

معاون درمان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اظهار داشت: سختی های رشته های دستیاری پزشکی سبب شده که اقبال برای دستیاری کم شود، شاید خیلی ها برای رشته پزشک عمومی سر و دست بشکنند، اما برای دستیاری با مشکل مواجه هستیم که این موضوع، نگران کننده است.
به گزارش خبرنگار بهداشت و سلامت ایرنا، «قاسم جان بابایی» روز جمعه در مراسم همایش شهدای مدافعان سلامت رادیولوژی که در بیمارستان شهید رجایی قلب برگزار شد، اضافه کرد: در دوران همه گیری کرونا، رادیولوژیست ها خدمات بهادار ای ارائه دادند و خیلی از آنها در این راه به شهادت رسیدند…
وی افزود: رادیولوژی رشته مادر گروه پزشکی است و باتوجه به مشکلات رشته پزشکی ممکنست در آینده ای نزدیک صندلی های این رشته نیز در دانشگاه های علوم پزشکی خالی بماند.
معاون درمان وزارت بهداشت بر واقعی شدن تعرفه های پزشکی تاکید و اشاره کرد: تا آن زمان که نتوانیم تعرفه ها را واقعی نماییم، این مشکلات پابرجا خواهد ماند.
جان بابایی اشاره کرد: یکی از اشکالات دیکر جامعه پزشکی، خالی شدن صندلی های دستیاری است و مشخص نیست همه آنهایی که حضور می یابند، بمانند.
به گفته وی، این مشکلات را به مجلس شورای اسلامی انعکاس داده ام، برای اینکه نگرانی جدی است.
جان بابایی اضافه کرد: امسال صندلی دستیاری جراحی در بعضی از استانها خالی مانده است. معاون درمان وزارت بهداشت با اعلان اینکه رشته جراحی قلب در کشور رو به انقراض است، اظهار داشت: در برخی از استانها حتی یک جراح قلب نداریم و دور از انتظار نیست که این رشته در کشور رو به انقراض برود.
همایش شهدای مدافعان سلامت رادیولوژی به مدت چهار روز برگزار است.