در گفت وگو با فست فود باز اعلام شد روند صعودی کرونا مثبت ها در بعضی استانهای غربی

دبیر کمیته علمی کشوری کرونا با اشاره به چرایی روند صعودی کرونا و قرمز شدن برخی شهرها در استانهای غربی کشور، اظهار داشت: در صورت عدم اقبال مردم نسبت به انجام واکسیناسیون مقابل کرونا و عدم رعایت پروتکلهای بهداشتی، وقتی شهری وارد وضعیت قرمز شده و تعداد موارد مثبت و میزان بستری افزایش یابد، با وجود انجام واکسیناسیون در کشور، می تواند عامل ایجاد پیک بعدی باشد.

دکتر حمیدرضا جماعتی در گفت و گو با ایسنا، درباره روند صعودی کرونا در بعضی استانها و احتمال بروز پیک ششم بیماری، اظهار داشت: متاسفانه شهرها و استان هایی که هم اکنون در وضعیت قرمز کرونائی قرار گرفته اند، استان هایی بودند که عمدتاً در زمینه واکسیناسیون مقابل کرونا، آن اشتیاق و اقبالی که باید در آنها انجام می شده، انجام نشده است.
۲ پایه پیش گیری از کرونا
وی اضافه کرد: همانطور که بارها اعلام نموده ام، واکسیناسیون اثر پیشگیرانه در مقابل بیماری دارد و پس از آن هم رعایت پروتکلهای بهداشتی مهم می باشد. بدین سبب واکسیناسیون و رعایت پروتکلهای بهداشتی دو پایه مهم در پیش گیری از کرونا هستند و در ادامه هم محدودیت های هوشمند قرار دارند. محدودیت های هوشمند نیز برمبنای استراتژی های وزارت کشور و ریاست جمهوری پیش رفته و تغییر می کنند. در عین حال فعلا اجرای طرح محدودیت های هوشمند در سه استان بصورت پایلوت در حال انجام می باشد که نتایج نهایی آنرا به کمیته علمی ارائه خواهند داد.

جماعتی افزود: با این وجود دو اقدامی که همیشه برای پیش گیری از شیوع ویروس کرونا سفارش می نماییم، واکسیناسیون و رعایت پروتکلهای بهداشتی است. استان هایی که از نظر میزان بستری و مورتالیتی وارد رنگ بندی قرمز کرونا شده اند که عمدتاً در بعضی استانهای غربی هستند، استان هایی بودند که میزان واکسیناسیون شان نسبت به استانهای دیگر بسیار کمتر بوده است.

وی اشاره کرد: بر این اساس به دنبال عدم اقبال مردم نسبت به انجام واکسیناسیون و عدم رعایت پروتکلهای بهداشتی به میزان مناسب که از فاکتورهای مهم پیش گیری از کروناست، شاهد چنین شرایطی خواهیم بود. بنا بر این سفارش ما این است که فعلا این دو اقدام بهداشتی را که شامل رعایت پروتکلهای بهداشتی و واکسیناسیون است، مردم جدی بگیرند و با تمام قوا انجام دهند تا شاهد کنترل پاندمی کرونا در آن استانها و برگشت از حالت قرمز به حالت آبی در این استانها باشیم. در غیر این صورت وقتی شهری وارد وضعیت قرمز شده و تعداد موارد مثبت بیماری کرونا و میزان بستری در بعضی استانها افزایش یابد، با وجود انجام واکسیناسیون در کشور، می تواند عامل ایجاد پیک بعدی باشد و این از مواردی است که نسبت به آن نگرانی داریم.

جماعتی اظهار داشت: البته روند صعودی و قرمز شدن برخی شهرها را نمی توان شروع پیک ششم در آنها دانست و پیک را بطور معمول در کل کشور ارزیابی کرده و اعلام می کنند؛ اما تعداد موارد مثبت و بستری کرونا در بعضی استانها بالا رفته است.

About Author