رییس سازمان غذا و دارو اعلام کرد ارز ترجیحی برای دارو تا آخر سال جاری

رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به اینکه در زمینه وضعیت ارزی در آینده، سناریوهای مختلف را مورد توجه قرار دادیم، اظهار داشت: هم اکنون بسته ای آماده کرده ایم و شرایط مختلف و پیشبینی های لازم برای آن صورت گرفته و بر مبنای تصمیم ارزی دولت آنرا اجرا خواهیم کرد، البته بنا داریم تا آخر سال ارز دارو ترجیحی پرداخت گردد و برنامه ریزی و اجرا بر این اساس است.
به گزارش فست فود باز به نقل از ایسنا، دکتر بهرام دارایی در جلسه کمیته دارو و غذا کمیسیون بهداشت مجلس درمورد وضعیت دارو و ارز ترجیحی، اظهار داشت: در جریان وضعیت دارو و تولیدکنندگان قرار داریم و وضعیت و مراحل تولید و مواد اولیه دارو تا وقتی که به دست مردم برسد، رصد می شود.
وی ادامه داد: در زمینه وضعیت ارزی در آینده سناریوهای مختلف را مورد توجه قرار دادیم و بحث های علمی و فنی فشرده ای را با کمک تصمیم گیران، متخصصان دانشگاهی و صنعت دنبال می نماییم، هم اکنون بسته ای آماده کرده ایم و شرایط مختلف و پیشبینی های لازم برای آن صورت گرفته و بر مبنای تصمیم ارزی دولت آنرا اجرا خواهیم کرد، البته بنا داریم تا آخر سال ارز دارو ترجیحی پرداخت گردد و برنامه ریزی و اجرا بر این اساس است.
وی افزود: با عنایت به نیازهای موجود و پیشبینی آینده، مقدار ارز بیشتری در حوزه تأمین دارو و تجهیزات پزشکی بخصوص تجهیز بیمارستان های جدید و افزایش تخت جدید نیاز است و در این رابطه برآورد لازم به دولت اعلام شده و تصمیم گیری در این رابطه بر عهده مجلس و دولت می باشد.
رییس سازمان غذا و دارو در مورد داروهای مقابله با کرونا اظهار داشت: موجودی هم اکنون برای دو یا سه قلم داروهای مقابله با کرونا قابل قبول است اما در رویارویی با پیک احتمالی ششم باید تمهیدات جدی تری داشته باشیم.
بنابر اعلام روابط عمومی وزارت بهداشت، وی در مورد آئین نامه جدید تاسیس داروخانه ها اظهار داشت: برخی اقدامات سبب ایجاد شکاف در جامعه داروسازی شده و میان جوانان و پیشکسوتان فاصله افتاده است. رشته داروسازی از سخت ترین رشته های گروه پزشکی است و جوانان فارغ التحصیل داروسازی باید برای اشتغال در حوزه های متنوع و اثرگذار حوزه سلامت امیدوار باشند و زیبنده نیست فارغ التحصیلان داروسازی به علت نبود زمینه اشتغال به فکر مهاجرت باشند.
دارایی خاطرنشان کرد: نیاز است این آئین نامه با حضور خبرگان، ذینفعان و مسؤلان مرتبط مورد بازنگری قرار گیرد و در هفته آتی کارگروه مشورتی برای این مورد تشکیل خواهد شد. آئین نامه باید بگونه ای تعدیل شود که حداکثر رضایت مندی را ایجاد و منافع نهایی جامعه داروسازی و مردم را تأمین کند.

About Author