معاون وزارت بهداشت: فضای مجازی و تبلیغی، آموزش سلامت را پیچیده تر کرده است

به گزارش فست فود باز معاون بهداشت وزارت بهداشت اظهار داشت: آموزش سلامت با عنایت به فضای تبلیغاتی و مجازی موجود، نسبت به گذشته پیچیدگی های خاصی پیدا کرده است.
به گزارش فست فود باز به نقل از خبرگزاری ایرنا از وبدا، کمال حیدری در جلسه «هم اندیشی علل تردید و تاخیر واکسن و مطالعات انجام شده» در کمیته علمی، مشورتی آموزش و ارتقای سلامت، اظهار داشت: جامعه در این فکر است که در حوزه سلامت به «که» اعتماد کند و اطلاعات لازم را برای اقناع از کجا بگیرد.
معاون بهداشت وزارت بهداشت اضافه کرد: اطلاع رسانی، آموزش و آگاهی بخشی مردم منجر به تغییر نگرش در افراد و تغییر رفتار در جامعه می شود. ازاین رو احتیاج به یک حرکت عالمانه با پایه علمی قوی داریم تا آموزش ها اثرگذار شود.
حیدری افزود: امروزه آموزش سلامت باید به هنر و علوم اجتماعی و رفتاری، علوم روانشناسی گره بخورد تا برنامه ها، مدلها و الگوهای ما تاثیرپذیری پیدا کند.
وی ضمن اشاره به این که باید به مرحله ای برسیم تا مباحث نهادینه شوند، اظهار داشت: راههای نرفته زیادی در آموزش سلامت داریم. اگر آموزش مبتنی بر نیاز جامعه باشد اثرگذاری بیشتری دارد که در جریان اپیدمی کرونا این نیاز و راه را تجریه کردیم.
در این برنامه که به صورت وبینار برای گروههای آموزش و ارتقای سلامت دانشگاه های علوم پزشکی برگزار شد تعدادی از روسای مراکز پژوهشی، اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی، اعضای فرهنگستان علوم پزشکی حضور داشته و به عرضه نقطه نظرات خود پرداختند.
منبع:

About Author