رییس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت اعلام کرد بررسی چالش های متخصصان پزشکی خانواده

به گزارش فست فود باز رئیس مرکز مدیریت شبکه ضمن اعلام بررسی چالش های پیش روی متخصصان پزشکی خانواده در دیدار با نمایندگان این پزشکان، از پیگیری جذب پزشکان عمومی در دوره تخصصی پزشکی خانواده اطلاع داد.
به گزارش فست فود باز به نقل از ایسنا، دکتر مصطفی رضایی اظهار داشت: برای اجرای با کیفیت تر برنامه پزشک خانواده شهری ناگزیر از پرورش بیشترِ متخصص پزشکی خانواده در کشور هستیم که در این رابطه طی نامه ای با امضای معاون بهداشت وزارت بهداشت خطاب به مقام وزارت خواهان استمرار جذب پزشکان عمومی در دوره تخصصی پزشکی خانواده شده ایم.
وی اضافه کرد: با افزایش تعداد متخصصان پزشکی خانواده میتوان کیفیت عرضه خدمات در سطح یک را ارتقاء داد.

وی بیان داشت: در جهت رفع موانعی که در نحوه به کارگیری متخصصان پزشکی خانواده در نظام سلامت وجود دارد، جلسه ای با نمایندگان این متخصصان برگزار کردیم.

رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت اظهار داشت: این افراد بخصوص آنها که متعهد به ضریب k هستند دغدغه هایی درباره بکارگیری پزشکان خانواده در نظام سلامت دارند.

دکتر رضایی بیان داشت: افراد فارغ التحصیل تخصص پزشکی خانواده برابر قانون می بایست دوره ای را تحت عنوان تعهدات ضریب k در مناطق مجری پزشک خانواده برابر با تعهد محضری که می دهند، بگذرانند.

وی افزود: این تعهد تا حدودی باعث رنجش این متخصصان شده است چون بحث به کارگیری آنها در سایر جاهایی که توانمندی خدمت دارند را محدود می سازد.

رئیس مرکز مدیریت شبکه ضمن اشاره به این که از متخصصان پزشکی خانواده میتوان در امور آموزشی، مشاوره ای و اجرایی بهره گیری کرد، اظهار داشت: ولی تعهدات خاص یا عام این پزشکان را ملزم می کند حتما در مناطق مجری برنامه پزشک خانواده که هم اکنون روستاها و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر هست، خدمت کنند.

دکتر رضایی اضافه کرد: در این جلسه تصمیم بر این شد که حل آن دسته از مشکلاتی که قادر به پیگیری هستیم را پیگیری نماییم.

بنابر اعلام روابط عمومی معاونت بهداشت، وی افزود: همچون این موارد استفاده از توانمندی های خاص متخصصان پزشکی خانواده در پاسخگویی نیازهای حوزه سلامت در سطح یک عرضه خدمات است و همینطور رفع موانع و محدودیتهای اقدامات تشخیصی درمانی پاراکلینیکی و تجویز برخی داروها که پزشکان عمومی اجازه تجویزشان را ندارند، خواهد بود.

رضایی خاطرنشان کرد: یکی از چالش های اساسی در اجرای برنامه پزشک خانواده شهری به کیفیت خدمات سطح یک باز می گردد که توانمندسازی پزشکان عمومی و بکارگیری متخصصان پزشکی خانواده تا حد زیادی می توانند کیفیت خدمات را ارتقا دهند.

About Author