موافقت کمیته ی علمی کرونا با تزریق دزسوم واکسن برای افراد بالای ۱۸ سال

به گزارش فست فود باز دبیر کمیته ی علمی کشوری کرونا از موافقت این کمیته با تزریق دُز سوم واکسن کرونا برای افراد بیشتر از ۱۸ سال در کشور اطلاع داد.
به گزارش گروه علم و آموزش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی وزارت بهداشت، حمیدرضا جماعتی اضافه کرد: تمامی اعضای کمیته علمی کشوری کرونا در جلسه امروز خود بر تزریق دُز سوم واکسن کرونا برای افراد بالاتر از ۱۸ سال در کشور تاکید نمودند و چگونگی انجام و زمان بندی این کار توسط معاونت بهداشت وزارت بهداشت و مرکز مدیریت بیماری های واگیر این وزارتخانه، اطلاع رسانی خواهد شد.
وی گفت: امروز در پنجاه و یکمین جلسه کمیته علمی کشوری کرونا، در مورد آخرین وضعیت واکسیناسیون در کشور و ضرورت تصمیم گیری سریع در مورد تزریق دُز اضافه و یادآور واکسن کرونا بحث و بررسی گردید.
وی اشاره کرد: مواردی از واریانت اُمیکرون در کشورهای مختلف شناسایی شده و به سبب سرایت بالای این نوع جهش، نگرانی هایی وجود دارد. در مطالعات مختلف نشان داده شده که در کشورهای آفریقایی، میزان واکسیناسیون خیلی پایین و کمتر از ۴۰ درصد بوده، این جهش در کرونا رخ داده است. البته جهش های گوناگونی در کرونا بوجود آمده و شاید بیشتر از ۵۰ نوع جهش ایجاد و سبب به وجود آمدن جهش اُمیکرون شده باشد.
دبیر کمیته علمی کشوری کرونا خاطرنشان کرد: مهم ترین راه مقابله با واریانت های جدید ویروس همچون اُمیکرون، واکسیناسیون، رعایت پروتکلهای بهداشتی و محدودیت در مبادی مرزی بخصوص کشورهایی است که با کشورهای آفریقایی رفت و آمد و داد و ستد دارند. هم اکنون برخی کشورهای اروپایی، محدودیت هایی را در مرزهای خود بوجود آورده اند و این موارد در کمیته علمی بررسی و بر افزایش پوشش واکسیناسیون، ضرورت رعایت بیشتر پروتکلهای بهداشتی و تزریق دُز اضافه یا یادآور تاکید شد.
جماعتی تصریح کرد: تا کنون حدود ۸۵ درصد از جمعیت هدف برای واکسیناسیون، دُز اول و حدود ۷۰ درصد هم دُز دوم واکسن کرونا را تزریق کرده اند. افرادی که واکسن نمی زنند سبب افزایش ویروس در گردش در جامعه می شوند و موج اپیدمی ها، پاندمی ها و موج های کرونا از افراد غیرواکسینه ایجاد می شود.
وی اشاره کرد: مطالعاتی که در دنیا و ایران انجام شده نشان داد افرادی که واکسن تزریق کرده اند، نسبت به واکسن نزده ها، خیلی ایمن تر بوده اند و میزان بستری در بیمارستان و مرگ و میر غیرواکسینه ها خیلی بیشتر از افرادی بوده که واکسن تزریق کرده اند. ازاین رو سفارش می شود که حتما، واکسیناسیون با پوشش بالا صورت گیرد. مطالعات هم نشان داده اند که تزریق واکسن کرونا در کنار رعایت پروتکلهای بهداشتی از مهم ترین روش های کاهش بستری در بیمارستان و مرگ و میر بیماران کرونایی است.
دبیر کمیته علمی کشوری کرونا افزود: ستاد ملی مقابله با کرونا و قرارگاه اجرایی این ستاد می توانند در مورد افرادی که واکسن تزریق نکرده اند، تصمیم گیری و محدودیت هایی را اعمال کنند، چون این افراد می توانند منشا ایجاد موج های بیماری در کشور شوند.
منبع:

About Author