دز سوم واکسن کرونا به مراجع تقلید تزریق شد

سومین دُز واکسن کرونا به آیات نوری همدانی، جوادی آملی، شبیری زنجانی، صافی گلپایگانی، دوزدوزانی تبریزی، گرامی قمی، محقق داماد و مسعودی خمینی تزریق شد.
به گزارش عصر پنجشنبه مرکز خبر حوزه، علما و مراجع تقلید هنگام تزریق واکسن، بر رعایت مسائل بهداشتی و تزریق واکسن تاکید نمودند.
همچنین آیت الله نوری همدانی پس از تزریق دُز سوم واکسن کرونا اظهار داشت: اگر کسانی نیامدند و کوتاهی کردند و عواقب منفی پیدا کنند آنها در پیش خداوند مسئول هستند هر چند امکان دارد معلوم نباشد اثر مفید واکسن زدن تا چه مدت در بدن می ماند.
این مرجع تقلید از ایثارگری های کادر درمان در روزهای کرونا قدردانی کرد و اضافه کرد: مدافعان سلامت که واقعا زحمت فراوان کشیدند و در این راه با فداکاری و تقدیم شهید از سلامت جامعه و جان مردم مواظبت نمودند که زبان از بیان این زحمت قاصر است، خداوند به همه آنها توفیق و سلامتی عنایت فرماید.
وی در ادامه به اهمیت جایگاه سلامت در جامعه اشاره نمود و اظهار داشت: یکی از ضروریات هر جامعه ای حیات مردم و حفظ حیات و سلامتی می باشد، چون که خداوند متعال حیات را دوست دارد و برای حیات انسان ها بسیار ارزش قائل شده است. در اسلام برای حیات و سلامتی جان آدمی احکام و دستورات فراوانی وضع شده است که نشان از اهمیت این مورد می باشد.
آیت الله نوری همدانی یکی از اقدام های مهم وزارت بهداشت را واکسیناسیون همگانی بیان کرد و اضافه کرد: اگر پزشکان و متخصصان حاذق، متدین و متخصص تشخیص دهند لازم است که واکسیناسیون همگانی صورت گیرد، باید تا برطرف شدن کامل این ویروس منحوس با جدیت پیگیری شود.
وی تصریح کرد: بنده معتقدم به این که بر همه واکسن زدن لازم است به خاطر این که اطبا و متخصصان این امر را تایید نموده اند.
منبع:

About Author