شیوع تند امیکرون و درخواست کمیته ی علمی کرونا قرنطینه و محدودیت ها را بازگردانید

دبیر کمیته ی علمی کشوری کرونا با اخطار نسبت به شیوع تند سویه اُمیکرون کرونا، خواهان بازگشت محدودیت های کرونایی شد و اظهار داشت: بحث جدی است و اگر این اقدامات را انجام ندهیم، احیانا طی سه تا چهار هفته آینده شاهد پیک امیکرون در کشورمان خواهیم بود.
به گزارش فست فود باز به نقل از ایسنا، دکتر حمیدرضا جماعتی در کمیته ی علمی کشوری کرونا، اظهار داشت: باتوجه به این که بیشتر از ۸۹ کشور دنیا اعلام اُمیکرون را داشتند و سازمان جهانی بهداشت هم این مورد را اعلام کرد، ما هم باید نکاتی را مدنظر قرار دهیم.
وی اضافه کرد: نکاتی که روی آن تاکید داریم یکی رعایت پروتکلهای بهداشتی با همان جدیت قبل است و همان اقداماتی که در پیک ها داشتیم، باید با همان جدیت پروتکلهای بهداشتی را رعایت نماییم. دوم این که محدودیت ها و قرنطینه هایی که وجود داشت، باردیگر انجام دهیم.
وی تصریح کرد: سفارش ما این است که قرنطینه ها را باردیگر و حداقل برای چهار هفته بازگردانیم و اجرا نماییم. چونکه اگر قرار باشد پیکی با امیکرون در کشور ایجاد شود، باتوجه زمان شیوع تندی که ویروس دارد، احتمال دارد که طی چند هفته آینده ما هم شاهد این پیک باشیم.
جماعتی اظهار داشت: ازاین رو سفارش مان این است که قرنطینه ها درباره مدارس، دانشگاه ها، کنسرت ها، ورزشگاه ها، رستوران ها و مجامعی که بیشتر از ۱۰ نفر در آنجا هستند، حتما انجام و این محدودیت ها اعمال شود. چونکه بحث جدی است و اگر این اقدامات را انجام ندهیم، احیانا طی سه تا چهار هفته آینده شاهد پیک امیکرون در کشورمان خواهیم بود.
جماعتی افزود: نکته مهم دیگر بحث واکسیناسیون است. باتوجه به این که هیچ سلاح دیگری در مقابل ویروس نداریم، کسانی که دز اول واکسن را تزریق کردند، حتما برای تزریق دز دوم رجوع کنند، کسانیکه دو دز را تزریق کردند، بر مبنای ابلاغی که معاونت بهداشت وزارت بهداشت داده است، دز بوستر را حتما تزریق کنند و همینطور تاکید می نماییم که نوجوانان و افراد ۱۲ تا ۱۸ سال هم واکسیناسیون شان را انجام دهند.
وی اظهار داشت: در عین حال کمیته ی علمی حتما این را در نظر می گیرد که باتوجه به این که در کشورهای دیگر هم این تاکید شده و واکسیناسیون ۷ تا ۱۱ سال یا ۵ سال به بالا را در اغلب کشورها همچون آمریکا تایید کردند و آغاز کردند، ما هم واکسیناسیون ۷ تا ۱۱ سال را آغاز نماییم. پروتکل واکسیناسیون ۱۲ سال به بالا را هم که از قبل داشتیم. بنابراین کمیته ی علمی اعتقاد دارد که واکسیناسیون سنین ۷ تا ۱۱ سال را هم با واکسن هایی که در دسترس می باشد، انجام دهیم.
وی تصریح کرد: نکته مهم دیگری که مدنظر است، این است که حتما واکسن آنفلوآنزا را افراد پرخطر تزریق کنند. چونکه خیلی از موارد بیماری های تنفسی شدید را در بیمارستان داریم که به وسیله آنفلوآنزا در افراد پرخطر ایجاد شدند؛ ازاین رو از سوی کمیته ی علمی کرونا تاکید می نماییم که حتما افراد پرخطر واکسن آنفلوآنزا را هم تزریق کنند.
ادامه دارد

About Author