۴ پرونده تعیین حریم از استانهای یزد، گیلان و اصفهان تصویب گردید

به گزارش فست فود باز مدیرکل دفتر ثبت و حریم آثار وزارت میراث فرهنگی اظهار داشت: در جلسه شورای حریم که با حضور اعضای این شورا برگزارشد، چهار پرونده تعیین حریم آثار از استانهای یزد، گیلان و اصفهان تصویب گردید.

به گزارش فست فود باز به نقل از روابط عمومی وزارت میراث فرهنگی، مصطفی پورعلی بیان نمود: همچون پرونده هایی که در این نشست به تصویب رسید، میتوان به پرونده پیشنهادی ضوابط حفاظتی عرصه و حریم مجموعه کاروانسراها، مساجد و دیگر بناهای واجد ارزش واقع در عرصه بازار تاریخی رشت اشاره نمود.
مدیرکل دفتر ثبت و حریم آثار وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اظهار نمود: بازار تاریخی رشت قدمتی دست کم از دوره تیموری دارد و در دوره های تاریخی دستخوش تحولات و تغییراتی شده و هدف از ابلاغ ضوابط و مقررات حفاظتی عرصه این بازار بهسازی و سامان دهی وضعیت ساخت وساز در این محدوده است.
او اظهار نمود: در این نشست پرونده مهم بازبینی ضوابط حفاظتی فاز دو عرصه و حریم محور فرهنگی تاریخی اصفهان، محدوده مسجد جامع عتیق و آثار پیرامون از استان اصفهان هم تصویب گردید.
پورعلی اظهار داشت: مبحث بازبینی حریم این محدوده از حساسیت بالایی برخوردار است، به علت آنکه مسجد جامع عتیق اصفهان در این محدوده در لیست میراث جهانی قرار دارد و لازم است ملاحظات خاصی برای این امر در نظر گرفته شود.
مدیرکل دفتر ثبت و حریم آثار وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، افزود: محدوده مسجد جامع اصفهان و آثار پیرامون آن برخوردار از حریم محور تاریخی فرهنگی اصفهان ابلاغی سال ۱۳۷۷ بوده است و در مطالعات بازبینی تلاش شد ضمن تدقیق حدود و ثغور نقشه ها، محدوده بیشتری از بافت پیرامون تحت حفاظت قرار گیرد.
پورعلی افزود: پرونده ضوابط حفاظتی عرصه و حریم محدوده دخمه زرتشتیان، شامل دخمه، آسیاب آبی و آب انبار دخمه صفائیه و همینطور ضوابط حفاظتی عرصه و حریم آتشکده زرتشتیان – بیمارستان بهمن از استان یزد هم در این نشست تصویب شدند.
او خاطرنشان کرد: ضوابط و مقررات حفاظتی مصوب با تأیید وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در آینده نزدیک از جانب او به مراجع ذیربط ابلاغ خواهد گردید.

منبع:

About Author