با حکم وزیر بهداشت؛ رئیس و اعضای کمیته اعتبارات بین المللی وزارت بهداشت منصوب شدند

به گزارش فست فود باز وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در احکامی جداگانه، رئیس و اعضای کمیته اعتبارات بین المللی این وزارت خانه را منصوب نمود.
به گزارش فست فود باز به نقل از خبرگزاری ایرنا از وبدا، بهرام عین اللهی در حکم انتصاب بهروز رحیمی معاون محترم توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت بعنوان رئیس و عضو کمیته اعتبارات بین المللی این وزارت خانه اضافه کرد: با توجه به تصویب وام دوم بانک جهانی به منظور تأمین تجهیزات پزشکی حوزه سلامت در زمینه مقابله با بیماری کووید-۱۹ و ضرورت برنامه ریزی مناسب جهت هزینه کرد اعتبار تخصیصی، نظر به مسئولیت و تجارب ارزشمند جنابعالی، بدینوسیله بعنوان «عضو و رئیس کمیته اعتبارات بین المللی» منصوب می شوید تا با همکاری سایر اعضای کمیته نسبت به سیاست گذاری، برنامه ریزی و اجرای فوری اقدامات در جهت فراهم آوری زیرساخت لازم و ملزومات موردنیاز سلامت برای مقابله با بیماری کووید۱۹ و پیشبرد بموقع امور مربوط اقدام فرمایید. توفیق جنابعالی را از درگاه خداوند متعال خواهانم.
همچنین در حکم اعضای کمیته اعتبارات بین المللی وزارت بهداشت آمده است: جناب آقای دکتر کریمی معاون درمان، جناب آقای دکتر حیدری محترم بهداشت، جناب آقای دکتر غفاری معاون حقوقی و امور مجلس، جناب آقای دکتر دارایی معاون وزیر و رئیس سازمان غذاودارو، جناب آقای دکتر نیکنام مدیرکل همکاریهای بین الملل، جناب آقای دکتر فرزانه سرپرست مرکز حراست، جناب آقای دکتر رحیم نیا مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات، جناب آقای دکتر اسدی معاون مرکز هماهنگی امور اقتصادی با توجه به تصویب وام دوم بانک جهانی به منظور تأمین تجهیزات پزشکی حوزه سلامت در زمینه مقابله با بیماری کووید-۱۹ و ضرورت برنامه ریزی مناسب جهت هزینه کرد اعتبار تخصیصی، نظر به مسئولیت و تجارب ارزشمند جنابعالی، بدینوسیله بعنوان «عضو کمیته اعتبارات بین المللی» منصوب می شوید تا نسبت به سیاست گذاری، برنامه ریزی و اجرای فوری اقدامات در جهت فراهم آوری زیرساخت لازم و ملزومات موردنیاز سلامت برای مقابله با بیماری کووید۱۹ و پیشبرد بموقع امور مربوط اقدام فرمایید. توفیق جنابعالی را از درگاه خداوند متعال خواهانم.

منبع:

About Author