رئیس کل سازمان نظام پرستاری اعلام کرد افزایش ۳ میلیون تومانی کارانه پرستاران با اجرای قانون تعرفه گذاری

به گزارش فست فود باز رییس کل سازمان نظام پرستاری اعلام نمود: با اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری به طور متوسط حدود سه میلیون تومان به کارانه پرستاران اضافه می شود و از شروع دی ماه کارانه پرستاران بر طبق این قانون محاسبه و پرداخت می شود.
به گزارش فست فود باز به نقل از ایسنا، دکتر محمد میرزابیگی روز سه شنبه در همایش مشترک مدیران پرستاری دانشگاه های علوم پزشکی و هیئت مدیره های نظام پرستاری سراسر کشور در جمع خبرنگاران اضافه کرد: اجرای قانون تعرفه گذاری هیچ ربطی به حقوق، اضافه کار و سایر مزایای رفاهی پرستاران ندارد و فقط به ساماندهی کارانه و افزایش آن منجر می شود.
وی افزود: با اجرای قانون تعرفه گذاری، ارزش نسبی خدمات پرستاران مانند سایر گروههای پروانه برمبنای ضریب کا محاسبه شده و این خدمات با مهر نظام پرستاری پرستاران به نام خودشان ثبت می شود.
رییس کل سازمان نظام پرستاری اظهار داشت: اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری دو دستاورد مبارک برای پرستاران خواهد داشت که یکی ارتقای جایگاه، هویت و منزلت حرفه ای و دیگری بهبود وضعیت معیشت پرستاران است.
میرزابیگی افزود: برمبنای قانون تعرفه پرستاری، کارانه های پرستاران ساماندهی می شود. کارانه ها از قانون تعرفه پرستاری تبعیت می کند و رفتارهای شخصی و سلیقه ای در پرداخت کارانه ها کنار می رود. قبل از این گاهی کارانه را کمی بصورت سلیقه ای و با مبانی غیرمشخص به پرستاران می دادند که این رقم در دوران کرونا کاهش نیز یافت و به یک سوم دوران پیش از کرونا رسید.
وی با اعلان اینکه ثبت خدمات پرستاری در HIS بیمارستان با اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری انجام می شود، اشاره کرد: مهر نظام پرستاری در ثبت این خدمات درج می شود و مسئولیت انجام کار بر عهده پرستار قرار می گیرد که این مسئله هویت حرفه پرستاری است.
رییس کل سازمان نظام پرستاری اظهار داشت: از محل تعرفه پرستاری عددی به کارانه پرستاران اضافه می شود. این عدد ارتباطی با اضافه کار و حقوق ندارد و حداقل به طور متوسط سه میلیون تومان با اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری به کارانه فعلی پرستاران اضافه می شود.
میرزابیگی با اعلان اینکه تعدادی از تاخیر در پرداختی ها ناشی از کمبود درآمدها یا کج سلیقگی مدیران است؛ اشاره کرد: در سطح کشور در بعضی مراکز بیش از هفت ماه در پرداخت کارانه تاخیر وجود دارد که پذیرفته شده نیست، اما تأخیر تا حد سه ماه پذیرفته شده است؛ برای اینکه باید خدمات ثبت و محاسبه شود و بیمه نظارت کند که برای این اقدامات سه ماه زمان کفایت می کند.
بنابر اعلام روابط عمومی سازمان نظام پرستاری، وی اشاره کرد: پرستاران از شروع دی ماه برمبنای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری کارانه را دریافت خواهند کرد. احیانا تا سه ماه آتی کارانه دی ماه پرداخت گردد و این کارانه برمبنای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری پرداخت خواهد شد.
میرزابیگی همین طور با اشاره به اختصاص ۱۲ هزار میلیارد تومان برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و ۸۹ روزه اعلام نمود: این اعتبار در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ برای تبدیل وضعیت مدافعان سلامت با اولویت پرستاران تصویب شده و با تصویب نهایی آن در صحن مجلس برخی از نیروهای شرکتی تبدیل وضعیت خواهند شد.
افزایش درآمد قانون تعرفه گذاری اردیبهشت ۱۴۰۱ به حساب پرستاران واریز می شود
معاون پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اظهار داشت: کارهای نرم افزاری و سخت افزاری برای اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری در شرف عملیاتی شدن است اما پول آن ممکنست در اردیبهشت و خرداد به حساب پرستاران واریز شود.
بنابر اعلام روابط عمومی سازمان نظام پرستاری، عباس عبادی – معاون پرستاری وزارت بهداشت نیز در همایش روسای هیئت مدیره های نظام پرستاری و مدیران پرستاری دانشگاه های علوم پزشکی کشور اظهار نمود: اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری سبب استقلال مالی و حرفه ای پرستاران می شود و به عادلانه تر شدن توزیع منابع سلامت کمک می نماید.
وی افزود: اجرای تعرفه گذاری خدمات پرستاری اساسا به بهبود معیشت پرستاران کمک می نماید اما با اهمیت تر از آن استقلال و رشد حرفه ای است که با اجرای این قانون محقق می شود.
معاون پرستاری وزیر بهداشت افزود: استقلال مالی قدرت می آورد، بدین سبب اجرای این قانون به اقتدار و قدرت حرفه پرستاری کمک می نماید.
وی ادامه داد: اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری می تواند به اصلاح نظام فی فور سرویس کمک نماید. ما نظام های مختلف پرداخت در جهان داریم. روش درست این است که بین درمانگر و گیرنده خدمت (بیمار) ارتباط مالی وجود نداشته باشد و قرار نیست بیمارستان بنگاه مالی باشد.
عبادی اشاره کرد: ۱۴ سال از تصویب قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری می گذرد. بزرگ منشی مقام معظم رهبری در سال ۹۹ و تکرار فرمایش های ایشان در سال ۱۴۰۰ انرژی و توان زیادی به ما داد. بر این اساس قول اجرائی شدن تعرفه گذاری را از شروع زمستان داده ایم.
وی اظهار داشت: این قانون برای نخستین بار است که در کشور اجرا می شود و ممکنست در شروع کار اشکالاتی در راه اجرای آن وجود داشته باشد، دیکته نانوشته غلط ندارد، بدین سبب نباید خودزنی نماییم و خودزنی و بهتان زدن در داخل صنف پرستاری به ضرر همه است.
عبادی اضافه کرد: قدرت حرفه پرستاری در جمع بودن است، به جهت اینکه جمعیت بیشتری داشته باشیم باید با صنوف دیگر در سیستم سلامت همراه باشیم. هیچ اشکالی ندارد اگر با اجرای قوانین و امتیازهایی که برای پرستاران رقم می خورد، گروههای دیگر نیز منتفع شوند. بدین سبب هر چه می خواهیم برای همه بخواهیم.
وی با اشاره به سابقه ایجاد سازمان نظام پرستاری و معاونت پرستاری در وزارت بهداشت اظهار داشت: تشکیل سازمان نطام پرستاری، معاونت پرستاری و سایر نهادهای صنفی و انجمن های علمی، توسعه دانشکده ها با همت گروهی از دانشجویان در سال ها پیش رقم خورد. حالا این نهادها منبع قدرت هستند و می توانند در جهت کاهش مشکلات کمک کنند.
معاون پرستاری وزیر بهداشت افزود: اگر خروجی تلاش ها منجر به کاهش درد و رنج و آلام مردم نشود، خاصیتی نخواهد داشت؛ بدین سبب اطمینان دارم بیشتر پرستاران اینگونه فکر می کنند که اگر رنج کارهای صنفی را متحمل شده اند هدف شان کمک به مردم کشورشان بوده است و مقرر است همه ما بعنوان پرستار به سایر انسان ها کمک نماییم.
وی اشاره کرد: آن چه که حرفه پرستاری از آن متضرر می شود خودزنی داخلی است. پرستاران، مردم و سیستم سلامت در کنار یکدیگر معنا پیدا می کنند و اگر بخواهیم فقط پرستاران را ببینیم، این نگاه موجب فاصله گرفتن رشته های دیگر از ما می شود.
عبادی اظهار داشت: بخش اصلی هویت ما در سازمان نظام پرستاری است؛ بدین سبب از هیئت مدیره های نظام پرستاری می خواهم که بازوی مشورتی و کمکی باشند.

منبع:

About Author