فست فود باز: مدیرعامل انجمن اهدای عضو ایرانی ها هم از افزایش ۶۶ درصدی اهدای عضو در ایران نسبت به سال قبل اطلاع داد و اظهار داشت: از آغاز سالجاری تا آخر نیمه اول، ۴۴۶ مورد اهدای عضو در کشور انجام شده که نسبت به سال گذشته(با ۲۶۹ مورد)، ۶۶ درصد رشد نشان داده است.
به گزارش فست فود باز به نقل از خبرگزاری ایرنا از انجمن اهدای عضو ایرانیان، کتایون نجفی زاده در اولین همایش برخط شعب انجمن اهدای عضو ایرانی ها اضافه کرد: به دلیل شیوع ویروس کرونا، آمار اهدای عضو در سال گذشته نسبت به سال پیش از آن ۵۳ درصد افت داشت و ما همچنان نسبت به آمار ۵۷۴ موردی پیش از شیوع ویروس کرونا، افت ۲۲ درصدی را شاهد می باشیم.
عضو کارگروه پیوند اعضای سازمان جهانی بهداشت (WHO)، به پیشینه موفق اهدای عضو در ایران اشاره نمود و اظهار داشت: در خلال ۲۲ سال قبل روندی رو به رشد را طی کرده ایم، چنانکه میزان شاخص اهدای عضو از ۰.۲ در سال ۱۳۷۹ به ۱۰.۹ درصد امسال افزایش پیدا کرده است.
وی بازگشت حدود ۷۰ هزار ایرانی به زندگی با پیوند عضو، ذخیره ی ارزی ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی ناشی از بومی سازی اهدای عضو و افزایش نیروهای کارآمد با ورود نیروهای بازتوان یافته را از مهم ترین دستاوردهای اهدای عضو در ایران برشمرد.
نجفی زاده، شعب را بازوی اجرایی انجمن برشمرد و ضمن اشاره به فاصله مفهوم دار اهدای عضو در مناطق مختلف کشور، بر ضرورت جدیت بیشتر شعب انجمن جهت استفاده بهینه از ظرفیت های بالقوه استانها تاکید نمود.
باور اشتباه مانع تحقق اهدای عضو
دکتر امید قبادی نایب رییس انجمن اهدای عضو ایرانی ها هم عدم باور به ” مرگ مغزی برابر با مرگ است” را مهم ترین مانع تحقق اهدای عضو در کشور دانست و اظهار داشت: در حالیکه سالانه بیشتر از ۳ هزار نفر بیمار در صف پیوند را به دلیل تأمین نشدن ارگان حیاتی از دست می دهیم، همزمان سالانه ۶ تا ۷ هزار عضو سالم افراد مرگ مغزی را خاک می نماییم.
وی علل عدم رضایت به اهدای عضو را در دو محور “عدم باور” و “عدم تمایل” به اهدای عضو دسته بندی کرد و اظهار داشت: بررسی ها نشان داده است که “عدم باور” از نظر کیفی علت ۸۰ درصد موارد عدم رضایت به اهدای عضو است و عدم باور به مرگ مغزی مساوی با مرگ در این ردیف حرف اول را می زند.
وی به نقش سازنده کارت اهدای عضو در ترغیب خانواده ها به رضایت به اهدای عضو اشاره نمود و اظهار داشت: گرچه در ایران رضایت خانواده فرد مرگ مغزی برای اهدای عضو شرط اصلی است اما بررسی های آماری نشان داده است که اگر خانواده از قصد عزیز فوت شده شان نسبت به اهدای عضو با خبر باشد، حدود ۹۷ درصد به اهدا رضایت می دهد، در غیر اینصورت احتمال تحقق اهدای عضو فقط ۴۸ درصد است.
واگذاری پشتیبانی از خانواده بزرگ اهدای عضو کشور به انجمن
دکتر علی نوبخت رئیس هیات مدیره انجمن اهدای عضو ایرانی ها هم در این همایش برخط براستفاده حداکثری از ظرفیت های علمی، فرهنگی و رسانه ای استانها، برای ترویج فرهنگ اهدای عضو تصریح کرد.
نوبخت هدف اصلی از تشکیل انجمن اهدای عضو ایرانی ها را تسریع در روند اهدای عضو برشمرد و اظهار داشت: برپایه تفاهمنامه همکاری با وزارت بهداشت، علاوه بر فرهنگ سازی در حوزه اهدای عضو، وظیفه آموزش، نظارت، ایجاد زیرساخت، تحقیقات و هم پشتیبانی از خانواده بزرگ اهدای عضو کشور به انجمن اهدای عضو ایرانی ها واگذار شده است.
رئیس هیات مدیره انجمن اهدای عضو ایرانیان، نقش شعب را در پیشبرد اهداف انجمن بسیار مهم ارزیابی کرد و از مدیران عامل شعب خواست با مراکز فراهم آوری و پیوند دانشگاه های علوم پزشکی همکاری مستمر داشته باشند.

About Author