مشکلی در تامین اکسپکتورانت، دیفن هیدرامین و داروهای عمومی نداریم

به گزارش فست فود باز مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو با اعلان اینکه مشکلی در تامین اکسپکتورانت، دیفن هیدرامین و سایر داروهای عمومی نداریم، اظهار داشت: با افزایش مبتلاشدن در پیک ششم کرونا، ممکنست بصورت مقطعی درخواست هایی باشد که به سرعت توسط شرکت های پخش توزیع می شود.
به گزارش فست فود باز به نقل از ایسنا، دکتر حمیدرضا اینانلو، درباب اخبار انتشار یافته درباب کمبود برخی داروها همچون اکسپکتورانت یا شربت های آنتی بیوتیک و دیفن هیدرامین در بعضی استانها، اظهار نمود: مشکلی در تامین داروهایی نظیر اکسپکتورانت، دیفن هیدرامین و سایر داروهای عمومی نداریم. ولیکن با افزایش مبتلاشدن در پیک ششم کرونا، ممکنست بصورت مقطعی درخواست هایی باشد که به سرعت توسط شرکت های پخش توزیع می شود.
تولید و توزیع سرم های تزریقی به میزان موردنیاز بنابر اعلام وبدا، وی درباب تولید و توزیع سرم های تزریقی نیز اضافه کرد: در حوزه سرم های تزریقی نیز به میزان مورد نیاز توسط تولید کنندگان تولید شده و در بعضی از مراکز درمانی که به سبب افزایش چند برابری مراجعین با کاهش موجودی مواجهند، به سرعت توزیع می شود.

منبع:

About Author