رجوع روزانه ۵۰ کودک در اصفهان با علایم کرونا به بیمارستان تخصصی اطفال

فست فود باز: فوق تخصص بیماریهای عفونی کودکان و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اظهار داشت: روزانه بین ۴۵ تا ۵۰ کودک با علایم بیماری کرونا به تنها بیمارستان تخصصی اطفال در اصفهان مراجعه می کند.
دریافت ۶۱ MB سید ناصر الدین مصطفوی در این ارتباط عنوان کرد: از ۲۵۰ تا ۳۰۰ بیماری که روزانه به بیمارستان فوق تخصصی اطفال در اصفهان رجوع می کنند، بیشتر از ۷۰ درصد با علایم تنفسی هستند که اغلب مبتلا به کرونا و سویه امیکرون است.
وی اظهار داشت: از آنجائیکه کودکان واکسن نزده اند این ویروس رشد چشم گیری در میان کودکان داشته و همینطور انتشار سریع سویه امیکرون سبب رشد بیماری در میان مردم شده است.
گزارش: عاطفه قلع ریز، تدوین: عاطفه جعفری نژاد

منبع:

About Author