به گزارش فست فود باز معاون برنامه ریزی اداره کل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، تاکید کرد: ۵ شرکت تولیدکننده سرم با همه ظرفیت فعالند.

به گزارش فست فود باز به نقل از ایسنا، دکتر حسین شمالی اظهار داشت: درباره سرم های تزریقی پنج شرکت تولیدکننده داخلی با همه ظرفیت درحال تولید هستند و الان مقرر شده است که حتی تعطیلات عید نوروز را کار کنند و با همه توان تولید داشته باشند.

وی ادامه داد: سرم در سراسر کشور بصورت روزانه توزیع می شود. دانشگاه های علوم پزشکی به فراخور منطقه ای اولویت های توزیع را مشخص می کنند بدین سبب ممکنست محدودیت هایی درباب برخی مراکز به وجود آورده باشند.

معاون برنامه ریزی اداره کل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو افزود: سازمان غذا و دارو اکنون هیچ برنامه توزیعی برای سرم های تزریقی اعمال نکرده است، میزان مصرف سرم در وضعیت عادی در کشور ماهانه بین حداکثر ۸ تا ۱۰ میلیون واحد است اما با برنامه ریزی های صورت گرفته این ظرفیت را با کمک تولیدکننده ها به ۱۲ تا ۱۴ میلیون واحد در ماه رسانده ایم.

بنابراعلام سازمان غذا و دارو شمالی اظهار داشت: با برنامه ریزی های صورت گرفته، امیدواریم با ادامه این روند و کمک دانشگاه های علوم پزشکی و سایر همکاران وزارت بهداشت با کنترل مصرف بی رویه اقلام دارویی و تجویز منطقی دارو و سرم های تزریقی در آینده مشکلی برای تامین سرم نداشته باشیم.

منبع:

About Author