تعیین ساز و کار تأمین هزینه های اجرای نسخه نویسی الکترونیک

نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای فراهم کردن زیرساخت های لازم در بهبود اجرای نسخه نویسی الکترونیک با هزینه های لازم برای تحقق آن موافقت کردند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در جلسه علنی روز سه شنبه(۱۷ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در مورد بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۱، نمایندگان با بند الحاقی ( ۷) و بند الحاقی (۹) در تبصره ۱۷ لایحه موافقت کردند.
بر اساس بند الحاقی ۷ در تبصره ۱۷؛ در اجرای نسخه نویسی الکترونیک و به منظور فراهم نمودن بخشی از زیرساخت های لازم از قبیل پایش، کنترل اصالت امضای الکترونیک اعضای نظام پزشکی کشور و تهیه و تأمین نرم افزار کارت ریدر، توکن و اپلیکیشن و هزینه های نظارت فنی و اجرائی، سازمان های بیمه گر پایه از محل اعتبارات خود به شرح زیر هزینه نمایند:
۱ -مبلغ ۳۵۰ میلیاردریال سازمان تأمین اجتماعی
۲ -مبلغ ۳۵۰ میلیاردریال به سازمان بیمه سلامت ایران
۳ -مبلغ ۱۰۰ میلیاردریال به سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح
در این راستا معادل مبالغ مذکور توسط سازمان نظام پزشکی کشور برای تحقق اهداف مذکور تأمین می گردد.
بر اساس بند الحاقی ۹ در تبصره ۱۷؛ در اجرای بند (۱) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده، درآمد حاصل از یک درصد (۱ درصد) ارزش افزوده بعنوان مالیات سلامت هم زمان با دریافت توسط سازمان امور مالیاتی به حساب خزانه داری کل کشور واریز می گردد. خزانه داری کل کشور مکلف است مبالغ دریافتی در هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به حساب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز نماید. همینطور سهم سلامت از منابع هدفمندی (ده درصد (۱۰درصد) کل منابع هدفمندسازی یارانه ها) باید به صورت کامل و صددرصد (۱۰۰ درصد) به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص پیدا کند.
منبع:

About Author