فست فود باز: خراسان رضوی دانشمندان هدف بالقوه ای برای بازگرداندن اثربخشی درمان استاندارد در بیماران مقاوم شناسایی نمودند.
به نقل از تک اکسپلوریست، تعدادی از بیماران مبتلا به سرطان سینه نسبت به درمان های استاندارد مقاومت نشان می دهند. این مورد زمانی اتفاق می افتد که سلول های سرطانی در ایجاد راه هایی برای دور زدن مکانیسم هایی که بوسیله آنها درمان اثر می کند، تکامل می یابند.
استروژن در بیشتر بیماران مبتلا به سرطان سینه نقش مضری دارد. بطور عمده، تومور حاوی گیرنده ای برای این هورمون است.
هنگامی که استروژن به گیرنده خود متصل می شود، رشد سلول های سرطانی را تحریک می کند. متخصصان اغلب هورمون درمانی را برای درمان این تومورهای حساس به هورمون تجویز می کنند. هورمون درمانی شامل یک درمان دارویی برای جلوگیری از تحریک سلول های سرطانی توسط هورمون زنانه است.
تاموکسیفن یک مولکول استاندارد مورد استفاده در درمان سرطان سینه حساس به هورمون است. این مولکول با اتصال گیرنده های استروژن برای مسدود کردن آنها عمل و در نتیجه رشد سلول های سرطانی را تحریک می کند.
با این وجود، حدود ۴۰ درصد از بیماران تحت درمان، سلول های سرطانی در نهایت نسبت به این مولکول مقاومت پیدا می کنند.
گروه تحقیقاتی دانشگاه ژنو سوئیس (UNIGE) یک تنظیم کننده مولکولی را شناسایی کرده است که در این مکانیسم های مقاومت نقش دارد.
دانشمندان با بهره گیری از یک رویکرد ژنتیکی روی رده های سلولی سرطانی به دنبال عواملی بودند که موجب ایجاد مقاومت به تاموکسیفن می شوند.
واسیلیکی وافیادو، دانشجوی کارشناسی ارشد در گروه زیست شناسی مولکولی و سلولی و محقق ارشد این تحقیق اظهار داشت: «ما از تکنیک قیچی مولکولی CRISPR/Cas۹ برای تولید سلول هایی استفاده کردیم که هر بار یک ژن متفاوت از آن حذف می شد. سپس سلول های سرطانی را مشاهده کردیم که حتی در حضور تاموکسیفن نیز می توانستند تکثیر شوند».
به این ترتیب، دانشمندان تشخیص دادند که سطوح پایین پروتئین SPRED۲ موجب می شود سلول های سرطانی در مقابل درمان مقاوم شوند. وجود این پروتئین به مقدار کافی از رشد سلولی با مسدود کردن مسیر علامت دهی که تکثیر سلولی را فعال می کند، پیشگیری خواهدنمود.
دینا هانی، محقق دپارتمان زیست شناسی مولکولی و سلولی و یکی از پژوهشگران این تحقیق اظهار نمود: «با تجزیه و تحلیل پایگاه های داده ای که سطوح بیان ژن های خاص را در بیماران لیست می کنند، دریافتیم آن هایی که سطوح پایین پروتئین SPRED۲ دارند، تشخیص ضعیف تری دارند.»

منبع:

About Author