تشدید بازرسی ها از میزان رعایت پروتکل های بهداشتی؛ رعایت پروتکل ها در کشور ۵۸ ۶۵ درصد

فست فود باز: معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام نمود: بر مبنای اقدامات ناشی از تشدید بازرسی ها تعداد ۳۴هزار و ۱۹۹ مرکز از مراکز تهیه، توزیع، عرضه و فروش مواد غذایی، اماکن عمومی و واحدهای کارگاهی اخطار گرفته و به مراجع قضایی معرفی شده اند و ۱۰۰۸ مورد از این مراکز هم پلمب شد.
به گزارش فست فود باز به نقل از خبرگزاری ایرنا از معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میزان رعایت پروتکلهای بهداشتی در کشور در هفته منتهی به ۲۱ اسفند ماه ۱۴۰۰ (از ۱۱ تا ۲۱ اسفند ماه) بیش از ۵۸.۶۵ درصد بوده است.
میانگین میزان رعایت بهداشت فردی در اماکن عمومی استانهای کشور در بازه زمانی ۱۱ تا ۱۸ اسفند ماه ۱۴۰۰، بیش از ۶۲.۳۷ درصد است، در این شاخص بیشترین میزان رعایت در استان کرمانشاه با ۷۲.۷۸ درصد و پایین ترین میزان رعایت هم در استان هرمزگان با ۵۱.۸۵ درصد بوده است.
همچنین میانگین رعایت بهداشت فردی در اماکن عمومی کشور از ۴ تا ۱۸ اسفند ماه ۱۴۰۰، بیش از ۶۲.۳۷ بوده است که سالن های سینما و فرودگاه ها با ۱۰۰ درصد بیشترین میزان رعایت و رستوران ها با ۵۷.۴۲ درصد پایین ترین میزان رعایت را در این شاخص داشته اند.
میانگین درصد رعایت پروتکل فاصله گذاری در اماکن عمومی استانهای کشور از ۱۱ تا ۱۸ اسفند ماه ۱۴۰۰، ۵۷.۲۰ درصد است که بیشترین میزان رعایت مربوط به استان خراسان جنوبی با ۶۶.۳۷ درصد و پایین ترین میزان رعایت مربوط به همدان با ۴۴.۱۴ درصد بوده است.
همچنین میانگین درصد رعایت فاصله گذاری در اماکن عمومی کشور از ۴ تا ۱۸ اسفند ماه ۱۴۰۰، ۵۷.۲۰ درصد بوده که فرودگاه ها با ۹۱.۶۷ درصد بیشترین درصد رعایت و پاساژها با ۴۸.۶۲ درصد پایین ترین میزان رعایت را داشته اند.
میانگین رعایت تهویه مناسب در اماکن عمومی استانهای کشور از ۱۱ تا ۱۸ اسفند ماه ۱۴۰۰، ۶۰.۵۸ درصد بوده است. در عین حال بیشترین میزان رعایت مربوط به استان یزد با ۷۰.۳۵ درصد و پایین ترین میزان رعایت مربوط به هرمزگان با ۴۶.۵۲ درصد بوده است.
همچنین میانگین رعایت تهویه مناسب در اماکن عمومی کشور از ۴ تا ۱۸ اسفند ماه ۱۴۰۰، درصد بوده است. فرودگاه ها با ۹۷.۲۲ درصد رعایت تهویه مناسب در بالاترین سطح رعایت و مراکز ورزشی با ۵۳.۴۴ درصد در قعر رعایت این پروتکل قرار دارند.
بر اساس اقدامات ناشی از تشدید بازرسی ها از تاریخ ۱۱ تا ۱۸ اسفند ماه ۱۴۰۰، از تعداد سه میلیون و ۵۷۷ هزار و ۸۰۷ مراکز تهیه، توزیع و عرضه و فروش مواد غذایی، اماکن عمومی و واحدهای کارگاهی تحت پوشش، بیش از ۲۱۰ هزار و ۷۷۹ مورد بازرسی انجام شده است.
تعداد کل مدارس بیش از ۱۳۵ هزار و ۸۵۶ مدرسه بوده و از ۱۱ تا ۱۸ اسفند ماه ۱۴۰۰ نیز ۵ هزار و ۸۴۷ مورد بازرسی انجام شده است.
چالش های مهم و پرخطر در مدارس شامل متناسب نبودن فضای کلاس ها با تعداد دانش آموزان (پذیرش بیش از اندازه ظرفیت کلاس)، عدم رعایت فاصله گذاری مناسب بین دانش آموزان، عدم رعایت چیدمان صندلی برمبنای فاصله، عدم رعایت استفاده از ماسک در میان دانش آموزان کارکنان مدرسه، فراهم نبودن شرایط مناسب برای تهویه و جریان هوا در کلاس ها و تجمع والدین در مقابل ورودی و خروجی مقابل مدارس بوده است.
منبع:

About Author