موسسه محک اعلام کرد: درمان و حمایت ۲۰ هزار کودک مبتلا به سرطان

موسسه محک اعلام نمود: تعداد کل کودکان تحت حمایت محک در سه دهه فعالیت به بیشتر از ۳۹ هزار نفر رسیده است که بیشتر از ۲۰ هزار نفر از این فرزندان الان در مرحله درمان قرار دارند.
به گزارش فست فود باز به نقل از خبرگزاری ایرنا از موسسه محک، خانواده بزرگ محک همواره کوشیده که در هر شرایطی از کودکان مبتلا به سرطان حمایت کند و در ایام سخت درمان همراه آنها باشد. شیوع کرونا در ایران و جهان هم علیرغم مشکلات فراوانی که به دنبال داشته اما مانع از خدمت رسانی محک نشده است.
محک سختی های بحران ها، رکودها، تحریم ها و تحولات اقتصادی را به پشتوانه تداوم همراهی جامعه نیکوکاری ایران پشت سر گذاشته و از هریک از این تجارب آموخته و آموخته هایش را در رویارویی با چالش های جدید به کار گرفته است. بر همین مبنا در رویارویی با بحران کرونا هم کوشیده تا با اتکا به آرزوهای بزرگ بانیان، همت های بلند نیکوکاران، فعالیتهای تخصصی بی شائبه پزشکان آنکولوژیست و کادر درمان و حمایتی و ظرفیت عملیاتی کارکنان و داوطلبان این مؤسسه بعنوان نهادی سلامت محور ضمن حفظ پروتکلهای بهداشتی و کوشش برای سلامت همگان، پشتیبانی از درمان فرزندان خویش را در این شرایط سخت به بهترین شکل ادامه دهد.
بر اساس این گزارش، تعداد کل کودکان تحت حمایت محک در سه دهه فعالیت به بیشتر از ۳۹ هزار نفر رسیده است که در این میان بیشتر از ۲۰ هزار نفر از این فرزندان الان در مرحله درمان قرار دارند.
محک در انتهای سال ۹۸ بیشتر از ۶۷۰۰ فرزند قطع درمان داشته است که این عدد در انتهای سال ۹۹ به بیشتر از ۹۶۰۰ کودک رسید.
این گزارش می افزاید: یکپارچه سازی خدمات حمایتی در سرتاسر کشور یکی از مهم ترین اهداف دراز مدت این مؤسسه خیریه است. محک از همه کودکان مبتلا به سرطان در سرتاسر کشور حمایت و تلاش می کند تا هیچ خانواده ای که فرزندش در بیمارستان های دولتی و دانشگاهی سراسر کشور درمان می شود به علت عدم توانایی در تأمین هزینه ها، درمانِ جگرگوشه اش را رها نکند.
امیدواریم با همراهی نیکوکاران ایران زمین، خبر بهبودی همه قهرمانان کوچک مبارزه با سرطان را به جهانیان مخابره نماییم.

About Author