چهار شهرستان استان سمنان به رنگ زرد درآمد

ایرنا- وضعیت شهرستان های استان سمنان در تازه ترین اعلام رنگ بندی کرونایی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با سه تغییر اعلام گردید و مرکز استان سمنان به رنگ زرد درآمد.
به گزارش صبح شنبه ایرنا در تازه ترین رنگ بندی کرونایی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در استان سمنان، شهرستان های مهدیشهر، سرخه، شاهرود، و آرادان، در وضعیت نارنجی و سمنان، دامغان، گرمسار و میامی زرد اعلام شدند.
هیچ شهرستانی از استان سمنان حالا وضعیت آبی کرونایی ندارد.
طبق آخرین وضعیت رنگ بندی شهرستان های کشور، الان ۲۹ شهر در وضعیت قرمز، ۱۲۶ شهر در وضعیت نارنجی، ۲۷۸ شهر در وضعیت زرد و ۱۵ شهرستان کشور آبی کرونایی هستند.
منبع:

About Author