معاون وزیر بهداشت خبر داد اجرای تعرفه گذاری پرستاری از امسال

به گزارش فست فود باز معاون پرستاری وزارت بهداشت اظهار داشت: با رایزنی هایی که با سازمان های فرا وزارتی انجام شده، دو موضوع در دست پیگیری است که یکی تبدیل وضعیت نیروهای پرستاری و دوم گرفتن مجوزهای استخدامی است.
به گزارش فست فود باز به نقل از ایسنا، دکتر عباس عبادی درباب اقدامات انجام شده و پیش روی معاونت پرستاری، اظهار داشت: با عنایت به تصویب قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری در سال ۸۶ و معطل ماندن این قانون در ۱۴ سال گذشته، باوجود تلاشهای گروههای صنفی و حرفه ای پرستاری و حوزه سلامت، متاسفانه این مورد سرعت بسیار کندی داشته و عملا اقدامی انجام نشده بود.
وی ادامه داد: با مجموعه اقداماتی که در شش ماه گذشته در دولت سیزدهم انجام شد و با حمایت های مقامات عالی کشور از مقام معظم رهبری تا ریاست جمهوری و تاکید و تلاش وزیر بهداشت و حجم بالای همکاری درون وزارت خانه ای و همکاری با نهادهای صنفی، خوشبختانه این تلاش ها به ثمر نشست؛ با پیگیری هایی که وزیر بهداشت و معاون توسعه داشتند، مقرر شد که اعتبار و بودجه قانون تعرفه گذاری در سال ۱۴۰۱ در بودجه عمومی کشور در بخش هزینه های عمومی تثبیت شود. به این معنا که ما از این پس، تعرفه خدمات پرستاری را بعنوان بخشی از نظام پرداخت مان در حوزه سلامت به صورت عملی خواهیم داشت. مقدار مصوبه معادل پنج هزار میلیارد تومان (همت) است که این مبلغ علاوه بر مبالغ پرداختی قبلی از سهم های قبلی نظام پرداخت که معادل یک و شش دهم همت است، خواهد بود که خوشبختانه با مشورتی که با نهادهای مختلف تخصصی داشتیم آئین نامه بازتوزیع آن و همینطور زیر ساخت های در ارتباط با آی تی آن با متخصصین این حوزه در حال حال نهایی شدن است که بزودی آنرا به شکل عملیاتی خواهیم داشت. البته تلاش بر این است که در سه ماهه پایانی سال ۱۴۰۰ هم بتوانیم جاری و ساری نماییم.
وی اظهار داشت: تاکید وزیر بهداشت بر اولویت دادن به مطالبات پرسنلی و کارکنان نظام سلامت بخصوص پرستاران است. البته این مطالبات یک موضوع انباشته شده از قبل است. ما در دانشگاه های مختلف تاخیر در پرداخت از یک ماه تا ۱۲ ماه هم داریم که این مورد تا حدودی به اعتبارات هر دانشگاه و مدیریت منابع توسط روسای محترم دانشگاه ها مربوط است. با این وجود با دستور وزیر بهداشت، مقرر شد پرداخت ها در اولویت قرار گرفته و این فاصله به حداقل برسد.
عبادی در بخش دیگری از سخنانش درباب تبدیل وضعیت و کمبود نیروی پرستاری، خاطرنشان کرد: متاسفانه مشکل کمبود پرستاری یک موضوع جهانی است و در خیلی از کشور این کمبود گزارش می شود، در دوران کرونا نیز این مساله بارزتر شد. البته این مسئله، یک موضوع مدیریتی است که بتوانیم منابع انسانی مان را به درستی مدیریت نماییم و قدرشناس باشیم، برای اینکه بهرحال اندوخته های دانشی مهارتی کشور لحاظ می شوند.
وی بیان نمود: موضوعی که از سال ۹۸ شروع شده، مجوز استخدام ۵۵ هزار نفر در حوزه سلامت بود که ۴۰ درصد از این افراد پرستار بودند. تبدیل وضعیت نیروهای ایثارگر متخصص در حوزه سلامت بالغ بر۶۰ تا ۶۷ هزار نفر پارسال انجام شد.
عبادی اظهار داشت: با رایزنی هایی که با سازمان های فرا وزارتی انجام شده، دو موضوع در دست پیگیری است که یکی تبدیل وضعیت نیروهای پرستاری و دوم گرفتن مجوزهای استخدامی است. تبدیل وضعیت بیشتر به همکاران قراردادی، طرحی، شرکتی، با اولویت همکارانی که در دوران کرونا وفاداری خودرا به مردم و نظام سلامت ثابت کردند، خواهد بود. امیدوارم به درک مشترکی با سازمان های فراوزارتی برسیم و سلامت مردم در اولویت باشد. ما همچنان در خیلی از بخش ها احتیاج به همفکری با فعالین صنفی و انجمن های مردم نهاد داریم و امیدوارم بزودی اخبار خوش را به سمع و نظر همکارانمان برسانیم.
بنابر اعلام روابط عمومی وزارت بهداشت، وی اظهار داشت: موضوع دیگر، استفاده از ظرفیت های دانشی و مهارتی پرستاران نه فقط در حوزه بیمارستانی، بلکه در سطح جامعه است. توسعه مراکز مراقبت در منزل و مراکز الکترونیکی مراقبت نیز جزو برنامه های وزارت بهداشت و معاونت پرستاری است و امیدواریم بتوانیم در حجم وسیع خدمات سلامت را به صورت الکترونیک مهیا نماییم که این امر نیز از زمینه های توسعه حرفه ای است و می تواند زمینه کارآفرینی هم مهیا کند. یکی دیگر از دستاوردهایی که در انتهای سال گذشته داشتیم، سازماندهی موضوع آنکالی همکاران پرستار بود که ابلاغ آئین نامه آنکالی با هدف سازماندهی و تامین حقوق همکاران حوزه پرستاری به تمام دانشگاه های علوم پزشکی ابلاغ شد؛ در انتها امید است که با همدلی و همفکری و تلاش مداوم به هدف غایی که ارتقای سلامت مردم و کارکنان نظام سلامت است، برسیم.

منبع:

About Author