بهبودیافتگان از کووید در معرض مبتلاشدن به ۲۰ بیماری قرار دارند

فست فود باز: خراسان رضوی تحقیقاتی که بر روی مغز ۷۸۵ نفر انجام شده، درک بیشتری در مورد اثرات کووید-۱۹ ارائه کرده است. محقق این تحقیق و همکارانش از دانشگاه آکسفورد بریتایا معتقدند که این ویروس می تواند بر اندام های اصلی بدن تاثیر بگذارد و به مغز لطمه برساند.
به نقل از نیوز، نتایج آخرین تحقیقات نشان داده است که برای تحت تاثیر قرار گرفتن این ویروس، نیازی نیست که از یک عفونت جدی رنج ببرید و ناشناخته است که آیا این تاثیرات باقی می مانند یا می توان آنها را معکوس کرد.
تاکنون، نتایج مطالعات نشان داده که ویروس کرونا ممکنست موجب ناهنجاری های در رابطه با مغز در بیمارانی شود که به شدت از این بیماری رنج می برند. این گزارش نشان داد، ناحیه ای از مغز که بیشترین لطمه را می بیند مربوط به بویایی است. با این وجود، ویروس می تواند در سراسر سیستم عصبی گسترش یابد.
پژوهشگران دریافتند، افرادی که آزمایش کووید آنان مثبت بوده ممکنست در معرض خطر ۲۰ بیماری مختلف همچون سکته مغزی، نارسایی قلبی و ایست قلبی قرار گیرند.
پژوهشگران تغییرات در مغز ۷۸۵ شرکت کننده در بانک زیستی انگلستان، پایگاه داده زیست پزشکی و منبع تحقیقاتی در مقیاس بزرگ را ارزیابی کردند.
شرکت کنندگان ۵۱ تا ۸۱ ساله تحت دو اسکن مغزی بطور متوسط به فاصله ۳۸ ماه همین طور آزمایش های شناختی قرار گرفتند. در مجموع ۴۰۱ شرکت کننده بین دو اسکن آزمایش کووید آنان مثبت شد که ۱۵ نفر از بیماران در بیمارستان بستری شدند.
۳۸۴ نفر باقی مانده که آلوده نشدند، بعنوان گروه کنترل عمل کردند. حدود ۴ ماه و نیم بعد از عفونت، پژوهشگران به کاهش بیشتر ضخامت ماده خاکستری در مناطقی از مغز در رابطه با بویایی (قشر اوربیتوفرونتال و شکنج پاراهیپوکامپ) و کاهش اندازه کل مغز اشاره کردند.
بطور متوسط، شرکت کنندگانی که به کووید آلوده شده بودند، بین دو اسکن خود کاهش شناختی بیشتری را نشان دادند که با کوچک شدن بخش خاصی از مخچه (مغز عقبی) در رابطه با شناخت ارتباط داشت.
پروفسور استفن اسمیت، محقق ارشد این تحقیق اظهار نمود: «یکی دیگر از نقاط قوت این مطالعه این است که افراد یکسان را در دو زمان مختلف مورد بررسی قرار داد. نکته مهم اینجاست که نخستین اسکن شرکت کنندگان در بانک زیستی انگلستان پیش از آلوده شدن به سارس-کوو-۲ و اسکن دوم بعد از عفونت انجام شد».
این واقعیت که ما اسکن پیش از عفونت را داریم به ما کمک می نماید تغییرات مغزی مربوط به عفونت را از تفاوت هایی که ممکنست از قبل در مغز افراد وجود داشته باشد، تشخیص دهیم.
این روند، مطالعه فعلی را منحصربه فرد می کند بدین سبب ما ممکنست علت مشکلات در رابطه با کووید-۱۹ یعنی اختلال در حس بویایی، التهاب یا پاسخ ایمنی سیستم عصبی را پیدا کرده باشیم.

منبع:

About Author