پیشنهاد رشد ۲۸ درصدی تعرفه های پزشکی در انتظار تصمیم دولت

فست فود باز: معاون درمان وزارت بهداشت آخرین وضعیت بررسی تعرفه های پزشکی در سال ۱۴۰۱ را تشریح نمود.

دکتر سعید کریمی در گفت و گو با ایسنا، درباره وضعیت تعرفه های پزشکی سال ۱۴۰۱، اظهار داشت: در شورای عالی بیمه عددهای مربوط به تعرفه های پزشکی سال جاری مصوب شده، اما از آنجا که هنوز ابلاغ نشده، نمی توانم اعداد و ارقام مربوط به آنرا ذکر کنم. در عین حال مصوبات به سازمان برنامه و بودجه ارسال شده تا نهایی شده و برای هیات دولت ارسال شود.

وی همین طور اظهار داشت: طبق قولی که به ما داده اند، طی هفته جاری یا هفته آتی بحث تعرفه ها در هیات دولت مطرح شده و تصمیم گیری می شود.

وی اضافه کرد: پیشنهادات وزارت بهداشت هم درباره تعرفه ها متفاوت بوده است. البته ترکیب شورای عالی بیمه متشکل از نماینده وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی، دبیر شورای عالی بیمه، نمایندگان بیمه ها و… است و در آنجا بحث افزایش تعرفه چکش کاری می شود.

معاون درمان وزارت بهداشت اشاره کرد: فعلا عدد افزایش تعرفه ها قطعی نیست و نمی توان درباره آن اظهار نظر کرد.

کریمی افزود: اعداد نزدیک به افزایش ۲۸.۵ و ۳۰ درصد مطرح شده که البته هنوز قطعی نیست و باید منتظر تصمیم هیات دولت بود.

وی اظهار داشت: البته باید توجه کرد که باتوجه به افزایش بالای حقوق و دستمزد، بار بیمارستان ها بالا می رود. در نتیجه پیشنهاد افزایش تعرفه ها در حد ۲۸.۵ و ۳۰ درصد بوده است که البته همانطور که اعلام کردم، قطعی نیست و مصوب نشده است و تصمیم نهایی با هیات دولت می باشد.

منبع:

About Author