قاچاق معکوس داروهای تولید داخل، صادرات رسمی و ارزآوری را با مشکل مواجه کرده است

به گزارش فست فود باز رئیس مرکز توسعه تجارت فناوری پارک فناوری پردیس یکی از اشکالات اصلی شرکت های فناور فعال در زمینه دارویی در این پارک را قاچاق داروهای تولیدی به کشورهای همسایه دانست و اظهار داشت: خروج غیررسمی محصولات این شرکتها یا به اصطلاح «قاچاق معکوس محصولات داخلی»، ارزآوری برای کشور را تحت تاثیر قرار داده است.
میلاد صدرخانلو در گفت و گو با خبرنگار گروه علم و آموزش ایرنا، یکی از مشکل اصلی در صادرات محصولات فناورانه توسط فناوران پارک فناوری پردیس را برخی قوانین و مقررات و همین طور محدودیت های تحریمی موجود عنوان نمود.
وی با اشاره به فعالیت حدود ۱۴ شرکت فناور در زمینه پزشکی در پارک فناوری پردیس برای تامین نیازهای دارویی کشور اظهار داشت: این شرکتها می توانند صادرات هم داشته باشند اما معضل قاچاق معکوس دارو سبب شده که دارویی که با ارز دولتی توسط شرکتها تولید و از قابلیت صادرات برخوردار است، بواسطه سوداگران به کشورهای همسایه قاچاق شود.
رییس مرکز توسعه تجارت فناوری پارک فناوری پردیس اضافه کرد: در واقع این مساله سبب شده است که داروهای تولیدی شرکت های دانش بنیان پارک که با حمایت های ارزی تولید و از قیمت مناسبی برخوردار می باشند و باید تامین کننده منافع شرکت های فعال باشند، بواسطه یک جریان غیررسمی از چرخه صادرات رسمی بیرون بروند.
وی با تاکید بر اینکه، شرکت های دارویی کشورهای همسایه همیشه متقاضی داروهای تولیدی ایرانی هستند، اضافه کرد: به سبب این که قیمت ها قاچاقی است و دارو ارزان تر به دست آنها می رسد، از شرکت های تولیدکننده اصلی خریداری نمی کنند و این مساله کاهش شدید سودآوری شرکت های دارویی پارک فناوری را به همراه داشته و البته این معضل، تامین ارزآوری برای کشور را نیز تحت تاثیر قرار داده است.
صدرخانلو اظهار داشت: البته این مساله حتی برای کشورهای مقصد قاچاق که بیشتر کشورهای همسایه هستند نیز مشکل به وجود آورده است، چونکه این کشورها نیازمند دارو هستند ولی ممکنست گاهی قاچاقچیان به دلایلی مبادرت به قاچاق داروهای مورد نیاز آنها نکنند و از جانب دیگر به سبب این که قراردادی نیز برای صادرات دارو توسط شرکت تولیدکننده ایرانی و کشور مقصد وجود ندارد، صادراتی صورت نمی گیرد و برهمین اساس شرکت های دارویی پارک صادرات به کشورهای دیگر را مدنظر قرار داده اند.
وی اشاره کرد: اگر نهادهای بالادستی جلوی صاردات غیررسمی دارو به خارج از کشور را گرفته و با قاچاقچیان دارو برخورد قانونی کنند، به طور قطع مشکل صادرات شرکت های دانش بنیان دارویی نیز رفع می شود.
رییس مرکز توسعه تجارت فناوری پارک فناوری پردیس بیان کرد: در حقیقت شرکت های فناور دارویی پارک فناوری پردیس ضمن این که از توانایی تامین بازار داخل برخوردار می باشند، می توانند به بازار خارج هم ورود کنند و برای کشور ارزآوری مناسب داشته باشند.
منبع:

About Author