معاون وزیر بهداشت از پیگیری راه اندازی خوابگاه های متاهلی قم اطلاع داد

به گزارش فست فود باز معاون دانشجویی و فرهنگی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از پیگیری مجدانه ساخت و تجهیز خوابگاه های متاهلی در قم اطلاع داد.
به گزارش عصر شنبه روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی قم، عباس شیراوژن در بازدید از خوابگاه های متاهلی در دست راه اندازی دانشگاه علوم پزشکی استان با اشاره به اینکه راه اندازی این خوابگاه ها از اولویت های این وزارت خانه در حوزه دانشجویی و فرهنگی است عنوان کرد: در جهت تاکید رهبر معظم انقلاب در تشویق به سنت حسنه ازدواج و مبحث فرزندآوری و همینطور اجرای قانون جوانی جمعیت، مبحث ایجاد این خوابگاه ها در دستور کار قرار گرفته است.
در حال حاضر دانشگاه علوم پزشکی قم ساخت و تجهیز ۲۴ واحد خوابگاه دانشجویی متاهلی را در دست راه اندازی دارد تا در سال تحصیلی آینده در اختیار دانشجویان قرار دهد.
عباس شیراوژن معاون دانشجویی فرهنگی وزیر بهداشت با سفر به قم، از طرح های عمرانی خوابگاه های دانشجویی بازدید به عمل آورد.
مهدی مصری رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم در این سفر معاون دانشجویی فرهنگی وزیر بهداشت را همراهی می کند./

About Author