مدیرعامل سازمان بیمه سلامت: فرانشیز پرداختی بیمه شدگان کاهش پیدا کرد

فست فود باز: پازل خدمت رسانی در بیمه سلامت با پیگیری و حمایت های وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تایید هیات دولت تکمیل شد تا به این ترتیب، کام اقشار کم برخوردار با کاهش فرانشیز پرداختی از جیب آنها در دریافت خدمات سلامت «شیرین» شود.
به گزارش فست فود باز به نقل از خبرگزاری ایرنا از سازمان بیمه سلامت، محمد مهدی ناصحی مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران روز چهارشنبه در این حوزه ضمن اشاره به تغییرات فرانشیز پرداختی اضافه کرد: بر مبنای بند (د) تبصره ۱۴ مقرر شده است تا سه دهک پایین درآمدی جامعه نسبت به سال گذشته، میزان پرداخت هزینه سلامت ثابت و بدون تغییر داشته باشند. تحقق این مهم، نیازمند این است که فرانشیز دریافتی آنها نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش پیدا کند.
وی اضافه کرد: بر همین مبنا، مقرر شده تا فرانشیز بستری سه دهک پایین جامعه در سال ۱۴۰۱، از ۱۰ درصد به پنج درصد و فرانشیز خدمات سرپایی از ۳۰ درصد به ۲۰ درصد کاهش پیدا کند. در این صورت پرداخت از جیب این سه دهک امسال کاسته شده و در نهایت جمع پرداختی آنها نسبت به سال قبل افزایش پیدا نمی کند.
بستری مجانی برای گروههای حمایتی
وی عنوان کرد: برای گروههای حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی هم کاهش بیشتری در نظر گرفته شده که با رعایت نظام ارجاع در بخش بستری فرانشیز برای این افراد مجانی شده و در بخش سرپایی به ۱۵ درصد رسیده است. به عبارت دیگر، فرانشیز این سه دهک در بخش سرپایی و بستری کاهش پیدا کرده و افرادی که جز سازمان های حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی هستند، حتی نسبت به این سه دهک پایین جامعه کاهشی پرداخت از جیب بیشتری خواهند داشت بگونه ای که میزان فرانشیز پرداختی آنها به حداقل برسد.
ناصحی ضمن اشاره به پیگیری های مجدانه وزیر بهداشت و حمایت دولت مردمی در اجرای این اقدام رفاهی هدفمند، با ابراز امیدواری برای تداوم این طرح ملی اظهار داشت: مهم ترین شرط تحقق عدالت در سلامت این است که هر کس به وسع و توان خود در هزینه های سلامت مشارکت کند. این نکته بسیار مهمی بود که در اولویت سیاست گذاران قرار گرفت.
وی دستاورد نخست را کار بسیار بزرگ این سازمان در زمینه پوشش همگانی بیمه افراد کم برخوردار به صورت مجانی عنوان نمود و دستاورد دوم را هم میزان استمرار خدمت و عمق بخشی به خدمات ذکر کرد که خوشبختانه با کاهش فرانشیزمحقق شد.
نناصحی اظهار داشت: این دو دستاورد، گام های اساسی برای پشتیبانی از اقشار کم برخوردار به حساب می آید که خوشبختانه با سیاست گذاری درستی که در حوزه بیمه سلامت رخ داد، بیمه در راه صحیحی قرار گرفت و باعث شد تا جمعیت زیادی از افراد کم برخوردار بیمه شده و فرانشیز بسیار کمی را پرداخت کنند و حتی در مواردی به صورت مجانی درمان شوند.
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران ابراز امیدواری کرد این اتفاق بزرگ با تأمین منابع پایدار در سالهای آینده تداوم یابد.
به گزارش فست فود باز به نقل از خبرگزاری ایرنا، پوشش همگانی و مجانی درمانی افراد کم برخوردار حدود پنج میلیون و ۵۰۰ هزار نفر نخستین خبر خوش دولت مردمی در سال ۱۴۰۱ در مقوله درمان به حساب می آید و «کاهش فرانشیز» اقشار کم درآمد دومین خبر خوشی است که موجبات شادمانی این قشر از جامعه را فراهم نموده است.

منبع: